Δευτέρα, Δεκεμβρίου 04, 2023

Έχω κάνει κι εγώ έρευνα για τον καρκίνο και έχω βρει αρκετά στοιχεία

Έχω κάνει κι εγώ έρευνα για τον καρκίνο και έχω βρει αρκετά στοιχεία. Ο καρκίνος κυρίως βγαίνει σε μπερδεμένες ψυχές, σε αγχώδεις ανθρώπους, σε βασανισμένους από διάφορα γεγονότα, σε καταπιεσμένους.

Όταν πάθης κάτι και σου πουν ότι είναι καρκίνος, πρέπει να δοθής πολύ στην αγάπη του Θεού.
Να ηρεμήσης, να ησυχάσης, ν’ αγαπήσης τον κόσμο, να τ’ αγαπήσης όλα.
Να είσαι όλο αγάπη και δοξολογία στο Θεό.
Και να αγιάση η ψυχή σου.
Κι όταν αγιάση η ψυχή σου, όταν προσκολληθής στο Θεό και γίνη ηρεμία, το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό και όλα τα συστήματα του οργανισμού θα ηρεμήσουν και τότε ο καρκίνος, αν δεν θεραπευθή, τουλάχιστον θα μείνη εκεί που βρίσκεται…
Σου είπαν ότι έχεις AIDS. Αλλά, όταν λέμε έτσι, πρέπει να είσαι γεμάτος χαρά.
Όχι, έχω αυτή την αρρώστια, συνεπώς θα πεθάνω. Τίποτα!
Θα μελετήσης τη Γραφή. Θα δης ότι δεν υπάρχει θάνατος και ότι όποιος πιστεύει στα λόγια του Θεού δεν πεθαίνει ποτέ!
Άγιος Πορφύριος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου