Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 20, 2017

Συμβαίνει εν ελευθερία το Θαύμα της υπέρβασης της φθοράς.
Ο Πατήρ ευδοκεί. Αυτός θέλει να γίνει αυτό το σχέδιο. Ο Υιός συμφωνεί, λέγει Ναι στην θέληση του Πατρός και εισέρχεται Αυτός στην πραγματικότητα του πεσμένου κτιστού και όχι ο Πατήρ. Επομένως, ενώ μετέχει ο Πατήρ δια της ευδοκίας Του στο χριστολογικό γεγονός, δεν μετέχει με τον ίδιο τρόπο που μετέχει ο Υιός. Η διαφορά είναι ότι ο Υιός μόνον σαρκούται, δηλαδή μόνο ο Υιός παίρνει επάνω Του, αναλαμβάνει Αυτός την μοίρα του πεσμένου ανθρώπου. Ο Πατήρ ευδοκεί, ο Υιός συγκατατίθεται, αναλαμβάνει Αυτός την μοίρα του κτιστού επάνω Του, ο Πατήρ δεν αναλαμβάνει επάνω Του αυτήν τη μοίρα. 

Το Πνεύμα και Αυτό συνεργάζεται σ' όλο αυτό το σχέδιο, χωρίς να αναλαμβάνει επάνω Του τη μοίρα του κτιστού, χωρίς να σαρκούται, μόνο ο Υιός σαρκούται. Το Πνεύμα συμπαρίσταται στον Υιό κατ' αυτήν την οδυνηρή εμπειρία που έχει, της ενώσεως, της αναλήψεως της μοίρας του κτιστού, του πεσμένου κτιστού, της φθοράς και του θανάτου. Συμπαρίσταται ως το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο ελευθερώνει τον Υιό από τις συνέπειες της κενώσεως και της αναλήψεως της μοίρας του πεσμένου κτιστού.

Συνεπώς το Πνεύμα είναι παρόν σ' όλα τα κρίσιμα σημεία, που αποφασίζεται η όλη πορεία της Χριστολογίας, του γεγονότος του Χριστού. Στην γέννηση, στο Ναι της Μαρίας, που οδηγεί στην σύλληψη του Υιού, του Λόγου, από την Παναγία, το Πνεύμα είναι παρόν. Εκ Πνεύματος Αγίου συλλαμβάνει η Θεοτόκος. Θα μπορούσε ο Λόγος να ενοικήσει στην Παναγία μόνος Του. Εάν ήταν θέμα θείας επεμβάσεως απλώς δεν ήταν ανάγκη να γίνει όπως έγινε. Έχουν μεγάλη σημασία οι λεπτομέρειες αυτές. Το Πνεύμα είναι παρόν, και εν Πνεύματι Αγίω συλλαμβάνει η Θεοτόκος. Και το Πνεύμα σημαίνει ότι ό,τι συμβαίνει εκείνη την στιγμή συμβαίνει εν ελευθερία. 

Δεν είναι απλώς μια εισβολή του ακτίστου μέσα στο κτιστό· γιατί κάθε εισβολή του Θεού μέσα στο κτιστό, αν δεν γίνεται ελεύθερα, σημαίνει κατ' ανάγκη την συντριβή του κτιστού, διότι αν έχουμε δύο δυνάμεις, από τις οποίες η μία είναι απείρως μεγαλύτερη από την άλλη και τις βάλουμε μαζί, θα συντρίψει η μεγαλύτερη την μικρότερη. Δεν πρέπει να δούμε την Χριστολογία στα πλαίσια ενός ακτίστου, που μπαίνει μέσα στο κτιστό απλώς και μόνο με την δύναμή Του. Δεν είναι θαύμα ό, τι γίνεται με την έννοια επιδείξεως δυνάμεως εκ μέρους του Θεού, αλλά το ότι παρίσταται το Πνεύμα, το ότι εν Πνεύματι γίνεται όλη αυτή η ιστορία πραγματικότης, υποδηλώνει ότι έχουμε ένα γεγονός ελευθερίας.

Και αν προχωρήσουμε στα περαιτέρω γεγονότα της Χριστολογίας, θα δούμε πάλι ότι το Πνεύμα είναι παρόν σ' αυτές τις κρίσιμες στιγμές της ελευθερίας. Το Πνεύμα συνοδεύει τον Χριστό στην έρημο, προκειμένου να πειρασθεί από τον σατανά. Δεν είναι τυχαίο, γιατί μας βάζει μέσα στην Χριστολογία, γιατί μπαίνει το Πνεύμα σ' αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Διότι τη στιγμή του πειρασμού ο Χριστός ως άνθρωπος, θα πει ελεύθερα το Ναι στο Θεό, και αυτό θα γίνει εν Πνεύματι. Ο Χριστός ως Χριστός - και η λέξη το λέει - είναι κεχρισμένος από το Πνεύμα, δηλαδή έχει το Πνεύμα μαζί Του πάντοτε. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε Χριστολογία χωρίς Πνευματολογία. Και μόνο η λέξη Χριστολογία έχει μέσα της την έννοια του Πνεύματος, διότι Χριστός θα πει κεχρισμένος από το Πνεύμα.

Ο Χριστός στην όλη Του ύπαρξη έχει το Πνεύμα, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι στις μεγάλες στιγμές, που κρίνεται ελεύθερα η πορεία του σχεδίου αυτού, η εφαρμογή του σχεδίου αυτού του Θεού για την σωτηρία του κόσμου, το Πνεύμα είναι παρόν. Παρόν είναι το Πνεύμα και στην Γεθσημανή, τότε που μια άλλη απόφαση έπρεπε να ληφθεί: Να πιεί το ποτήρι, που ως άνθρωπος δεν θέλει να πιεί. Και εκείνη την ώρα, μας λένε οι Ευαγγελιστές, συνοδεύει τον Χριστό το Πνεύμα, και το Πνεύμα παίζει κάποιον ρόλο. Δεν είναι απλώς συμπαραστάτης. Η μεγάλη απόφαση να πάει στον Σταυρό ο Χριστός, είναι και αυτή εν Πνεύματι. 

Και όταν πάμε στην Ανάσταση, που είναι πλέον η υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου, πάλι δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό που δυστυχώς λησμονούμε και δεν μας το λέει η Δογματική αλλά η Γραφή στην Κ. Διαθήκη, ότι «ο Θεός ήγειρε τον Χριστόν δια του Πνεύματος». Το θαύμα της Αναστάσεως όμως, το θαύμα της συλλήψεως, της γεννήσεως, της ενσαρκώσεως, δεν είναι θαύμα που πραγματοποιείται χωρίς την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος.

Θα μπορούσε ν' αναστηθεί ο Χριστός και μόνο λόγω του ότι ήταν Θεός, είχε θεία φύση. Τι χρειάζεται η αναφορά στο Άγιο Πνεύμα; Γιατί ανίσταται ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος; Μια λεπτομέρεια, που σχεδόν αποσιωπάται. Ποιος από τους πιστούς, ποιος από μας ακούει αυτήν την αλήθεια; 

Για όλους μας η Ανάσταση είναι ένα θαύμα, που γίνεται λόγω του ότι ο Χριστός ήταν Θεός και είχε θεϊκή δύναμη και νίκησε τον θάνατο. Τότε το εν Πνεύματι, το δια του Πνεύματος, που λέει ο Παύλος, είναι άνευ σημασίας. Αλλά τίποτε δεν είναι άνευ σημασίας. Η Χριστολογία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς αναφορά στον ρόλο του Πατρός και στον ρόλο του Πνεύματος. Το Πνεύμα λοιπόν, όχι μόνον ενοικεί στον Χριστό και τον κάνει Χριστό, αλλά περνώντας από αυτά τα κρίσιμα σημεία της πορείας της Χριστολογίας, που είναι οι μεγάλες αποφάσεις, τα μεγάλα βήματα που γίνονται, όπως η σύλληψη, οι πειρασμοί, ο Σταυρός, η Ανάσταση, καθιστά την Χριστολογία ένα γεγονός ελευθερίας, στο οποίο μετέχει πλέον ο άνθρωπος ελεύθερα, διότι ο Χριστός ως άνθρωπος και όχι μόνον ως Θεός παίρνει αυτές τις ελεύθερες αποφάσεις, για να εφαρμόσει το σχέδιο του Θεού με όλες τις συνέπειες που είχε. Αποτέλεσμα αυτού του πράγματος είναι ότι το Πνεύμα, το οποίο απελευθερώνει από τους πειρασμούς του κτιστού, που είναι η φθορά και ο θάνατος, αυτό το Πνεύμα, περνάει πλέον στην ανθρώπινη φύση δια του Χριστού.

Και αφού στο πρόσωπο του Χριστού με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, υπερβαίνεται η φθορά, υπερβαίνεται ο θάνατος, αφού συμβαίνουν αυτά στον Χριστό, το πρόσωπο του Χριστού καθίσταται πλέον ένα σώμα, επάνω στο οποίο η όλη ανθρωπότητα γίνεται μέτοχος του Αγίου Πνεύματος.

(Ορθόδοξη Χριστιανική Δογματική)

Κυριακή της Τυροφάγου: Νηστεία - Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

http://www.sophia-ntrekou.gr/2014/03/Kyriaki-Tyrofagoy-Nisteia-Velimirovits.html

Κυριακή της Τυροφάγου
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Όταν νηστεύετε δεν πρέπει να φαίνεστε σκυθρωποί και κατηφείς, όπως οι υποκριτές. Αυτοί αλλοιώνουν το πρόσωπο τους για να φαίνεται μαραμένο, ώστε να δείξουν στους ανθρώπους πώς νηστεύουν. Αυτοί ότι μισθό είχαν να πάρουν, τον πήραν ήδη.

Οι υποκριτές δέ νηστεύουν για το θεό, ούτε για την ψυχή τους. Αυτοί το κάνουν από άνθρωπαρέσκεια, για να τούς βλέπουν οι άνθρωποι ότι νηστεύουν και να τούς επαινούν. Άλλ' επειδή...
Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή, Φεβρουαρίου 19, 2017

Αυτός που τελικά κερδίζει την ταυτότητά μας...
Όταν ο Χριστός λέει εγώ, τι εννοεί; Από που παίρνει την συνείδηση του εγώ; 

Το πρόβλημα είναι ότι για να έχεις συνείδηση του εγώ, για να είσαι εγώ, να είσαι εσύ, είναι αδύνατο χωρίς κάποια σχέση. Είτε είμαι εγώ, διότι δεν είμαι λ.χ. αυτό το τραπέζι, άρα εν σχέσει με αυτό το τραπέζι είμαι εγώ, και σαν εκλείψει αυτό το τραπέζι δεν μπορώ να είμαι εγώ, τότε είμαι εγώ εν σχέσει με κάποιον άλλον. Πάντα σε σχέση με κάποιον άλλον είμαστε αυτό που είμαστε σαν ταυτότητα προσωπική. Δεν μπορείς να πεις εγώ, εάν δεν υπάρχει ένα εσύ. Η αλήθεια είναι απλή· το εγώ χωρίς το εσύ είναι μύθος, είναι αδιανόητο.

Η Πολιούχος των Αθηνών Αγία Φιλοθέη του Φώτη Κόντογλου


H Αγία Φιλοθέη

Τεράστιο πνευματικό και κοινωνικό έργο στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα, το οποίο στοίχισε τη ζωή στην Οσιομάρτυρα Φιλοθέη. Στο μνήμα της απάνω βρεθήκαν γραμμένα τα παρακάτω: «Φιλοθέης υπό σήμα τόδ' αγνής κεύθει σώμα, ψυχήν δ' εν μακάρων θήκετο Yψιμέδων».

Ο Φώτης Κόντογλου γράφει για την Αγία Φιλοθέη και ο π. Ανανίας Κουστένης αναλύει σε 2 ομιλίες του, τον Βίο της.

Έφυγε ο ζωγράφος Δημήτρης Μυταράς


«Έσβησε» ο ζωγράφος 
Δημήτρης Μυταράς †

Την τελευταία του πνοή άφησε απόψε Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 σε ηλικία 83 ετών ο Δημήτρης Μυταράς, ένας εκ των σπουδαιότερων σύγχρονων Ελλήνων ζωγράφων.
Διαβάστε περισσότερα »

Σάββατο, Φεβρουαρίου 18, 2017

Γιατί την γνώση του Θεού και ο διάβολος την έχει...
Ξέρεις, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι είχε ζωγραφίσει λεπτομέρειες από τα Μυστήρια του Κυρίου και πολλές έξυπνες εφευρέσεις, με ακρίβεια για να γίνουνε. «Η Παναγία των Βράχων» καθιέρωσε τον Ντα Βίντσι σαν ζωγράφο στο Μιλάνο. Στο έργο αυτό απεικονίζεται η Παναγία που ακουμπά με τρυφερότητα, προστατευτικά τον μικρό  Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον μικρό Χριστό που ευλογεί και έναν Άγγελο που 

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Ο ΝΙΚΟΣ ΜΟΥ.
         Το πρώτο φως της καινούργιας μέρας έρευσε μέσα από το μικρό παράθυρο της υπερατλαντικής πτήσης στην Αθήνα. Οκτώ μήνες είχαν περάσει από τότε που είχα μιλήσει για τελευταία φορά στον γιο μου Νικ. Πίσω μου άφησα μια οικογένεια, που ακόμη θρηνούσε προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει την απώλεια. Μπροστά μου ήταν ένας γιος, που παρά τα ανθρώπινα ελαττώματα και τις αδυναμίες του, αγαπούσε τον Θεό πιο πολύ από όλους ή καθετί στον κόσμο, πιο πολύ από την ζωή που του


Τα δύο είδη του θείου φόβου...Ο άγιος Μάξιμος ο ομολογητής μας εξηγεί σαφέστερα για τα δύο είδη του θείου φόβου:
Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών:
Ο ένας ακάθαρτος και ο άλλος καθαρός, επειδή και οι άνθρωποι άλλοι είναι ακάθαρτοι και άλλοι δίκαιοι.
Οι δίκαιοι φυλάγουν μέσα τους τον θειο φόβο(καθαρός) με την καθαρότητα της συνειδήσεως τους, ενώ οι αμαρτωλοί λαμβάνουν από τον Θεό το πρώτο είδος του θείου φόβου(ακάθαρτος), που τους προκαλείται λόγω των αμαρτιών τους και των ενδεχομένων παιδεύσεων, εάν δεν μετανοήσουν.
Ο καθαρός φόβος παραμένει πάντοτε και δεν σβήνει, κατά το ανωτέρω ψαλμικό, ενώ ο ακάθαρτος σβήνει και παρέρχεται με την δύναμη της μετανοίας.

Ο φόβος του Θεού είναι αρχή των καλών έργων.

Προσθήκη λεζάντας


Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τον παρομοιάζει με τον ήλιο,
ο όποιος στέλνοντας μία ακτίνα στο δωμάτιο,
αποκαλύπτει σ’ αυτό και το μικρότερο σκουπίδι
και την λεπτότερη σκόνη,
ενώ σε άλλο μέρος ο ίδιος λέγει ότι
ο πλούτος του θείου φόβου είναι η αρχή της αγάπης προς τον Θεό.

Ξέχασες να κοιτάξεις και προς τον ουρανό..Κάποιος χριστιανός είχε αιχμαλωτισθεί πολύ από την κακή συνήθεια της κλοπής. Κάποτε, την περίοδο του θερισμού, βλέποντας το αγρόκτημα ενός πλουσίου να είναι γεμάτο θημωνιές από σιτάρι, αποφάσισε να το κλέψει. Ετοίμασε και έζευξε τις αγελάδες στην καρότσα και την νύκτα ετοιμάσθηκε για τον σκοπό του. Τότε η κορούλα του 5-6 ετών άρχισε να κλαίει θέλοντας να ανεβεί και εκείνη στην καρότσα, επειδή της άρεσε ο περίπατος με τα ζώα. Ο πατέρας της για να την 

Τα Κοιμητήρια - Η Παναγιά των κοιμητηρίων


Τα κοιμητήρια 
Σοφία Ντρέκου

Ένας χώρος ιερός και σεβάσμιος είναι εκείνος του κοιμητηρίου, όπου αναπαύονται τα σώματα των προσφιλών μας προσώπων μέχρι τη μέρα της κοινής αναστάσεως. Άλλοτε τα κοιμητήρια βρισκόντουσαν στο κέντρο των κοινοτήτων, στον περίβολο των ναών. 

Σήμερα τα κοιμητήρια μεταφέρθησαν έξω από τις πόλεις...
Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 17, 2017

Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕΣΩ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ
Στο «Σύμβολο της Πίστεως» δεν λέμε, «Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος Θεός», λέμε «Πιστεύω εις ένα Θεόν». Ανάμεσα στην πίστη "ότι", και στην πίστη "εις", υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση. Μου είναι δυνατό να πιστεύω ότι κάποιος ή κάτι υπάρχει κι όμως αυτή η πεποίθηση να μην έχει πρακτικό αποτέλεσμα στη ζωή μου.
Μπορώ ν' ανοίξω τον τηλεφωνικό κατάλογο και να διαβάσω εξονυχιστικά τα ονόματα που είναι καταχωρημένα στις σελίδες του· και καθώς διαβάζω, είμαι προετοιμασμένος να πιστέψω ότι μερικοί (ή ακόμη κι οι περισσότεροι) απ' αυτούς τους ανθρώπους πράγματι υπάρχουν. Αλλά δεν γνωρίζω κανέναν απ' αυτούς προσωπικά, κι έτσι η πεποίθησή μου ότι υπάρχουν δεν έχει για μένα καμιά σημασία.

Με αγαπάς; Αγαπάς τον εαυτό σου, για να με αγαπάς και μένα;
Ο λόγος του Χριστού δεν αφήνει κανένα ερώτημα αναπάντητο: αγάπα τον διπλανό σου, όπως τον εαυτό σου!
Αυτό σημαίνει πρώτα απ’ όλα ότι αγαπάς τον εαυτό σου. Για να αγαπάς τον εαυτό σου, πρέπει να τον γνωρίζεις. Πώς θα αγαπήσεις κάτι που δεν ξέρεις;
Όταν θέλουμε να μιλάμε λοιπόν γι’ αγάπη, δεν μπορούμε να μιλάμε αόριστα. Αν πάλι γινόταν λόγος μονάχα περί αυτογνωσίας, τότε η διδαχή μας δεν θα διέφερε από κάποιου ψυχολόγου. Δεν αρκούμαστε σε μιαν αυτογνωσία. Αυτή συχνά καταλήγει στην παραδοχή “είδα ποιος είμαι, μένω έτσι και δεν αλλάζω, σε όποιον αρέσω” ή “θα αλλάξω ίσα ίσα ό,τι εμποδίζει τις σχέσεις μου με ανθρώπους που αγαπώ και μ΄ αγαπούνε”.
Η αληθινή Αγάπη δεν έχει όρια. Ακόμη και στον εχθρό; Ακόμη.
Μαθαίνω λοιπόν κι αγαπώ τον εαυτό μου ζώντας με τον Χριστό, σημαίνει ότι πρώτα απ’ όλα βρίσκω τον εαυτό μου. Μαζί με τα καλά μου, ανιχνεύω και τ’ άσχημα. Άσχημο και κακό είναι ακριβώς ό,τι μου εμποδίζει να αγαπήσω τον Χριστό, δηλαδή ό,τι μου εμποδίζει ν’ αγαπήσω ανεξαίρετα τον άλλον.
Ας τεστάρουμε τον εαυτό μας σ’ αυτό: δε μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να τρέφουμε μέσα μας για κάποιον μίσος!
Όταν λοιπόν προσποιούμαι στην Αγάπη ώστε φαίνομαι καλός -κάτι το οποίο χαρακτήριζε τους ιερείς του Ισραήλ, οι οποίοι στηλιτεύονται με το “γάντι” από τον Χριστό- πάει να πει ότι αγωνίζομαι να διατηρώ μια εικόνα, όχι του πραγματικού μου εαυτού, αλλά εκείνου που θα ‘θελα να είμαι, ενός εαυτού ιδανικού: ίσα-ίσα να δείχνω ότι σέβομαι, να δείχνω ότι αγαπώ και τελικά τίποτε να μη πράττω.
Αυτό συμβαίνει γιατί δεν κοίταξα ίσως ποτέ ποιος είμαι εγώ στ’ αλήθεια, δεν αγάπησα τον εαυτό μου κι επειδή δεν τον αγάπησα προσπαθώ να φαίνομαι κοιτώντας να διατηρώ την ψεύτική μου εικόνα.
Σκέτη κόλαση ενώ περνώ τη ζωή μου σα να ‘ναι παράσταση θεατρική.
Κι έπειτα περνούν τα χρόνια και ενώ νόμιζα ότι είμαι κάποιος, βλέπω ότι έχω μείνει μόνος. Κανείς πια δε μ’ αγαπά, γιατί ούτε κι εγώ ποτέ αγάπησα στ’ αλήθεια.
Και το χειρότερο είναι ότι ούτε αληθινά βρήκα τον Χριστό. Μέχρι κι εκεί θέατρο έπαιζα…
(Ιάσων Ιερομ.)

Τώρα λὲς: σὲ ἀγαπῶ καὶ σὲ πιστεύω, ἐὰν ὅμως συμβεῖ κάτι...;
Είπε ο αββάς Ζωσιμάς:
Κάποτε ένας από τους αδελφοὺς ποὺ ἔμεναν μαζί μου καὶ εἶχαν πάρει ἀπ’ τὰ χέρια μου τὸ μοναχικὸ σχῆμα, ἀφοῦ καταρτίστηκε ἀρκετὰ κοντά μου καὶ μάλιστα ἦταν ἀπὸ τοὺς «καλομαθημένους» καὶ συγκατέβαινα στὴν ἀδυναμία τοῦ κάποια μέρα μου λέει:
- Ἀββᾶ μου πολὺ σὲ ἀγαπῶ!!!
- Δὲν βρῆκα ἀκόμη κάποιον ποὺ νὰ μὲ ἀγαπάει, ὅπως τὸν ἀγαπῶ ἐγώ. Τώρα λὲς: σὲ ἀγαπῶ καὶ σὲ πιστεύω, ἐὰν ὅμως συμβεῖ κάτι ποὺ δὲν σοῦ ἀρέσει, δὲν θὰ παραμείνεις ὁ ἴδιος, ἐνῶ ἐγὼ ὁτιδήποτε κι ἂν πάθω ἀπὸ μέρους σου,τίποτε δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ μὲ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη σου.

Λίγος χρόνος πέρασε καὶ δὲν ξέρω τί τοῦ συνέβη καὶ ἄρχισε νὰ λέει ἐναντίον μου πολλά, ἀκόμη καὶ αἰσχρὰ λόγια, ὅλα λοιπὸν τὰ μάθαινα καὶ ἔλεγα μόνος μου: «Αὐτὸς εἶναι καυτήρας τοῦ Ἰησοῦ καὶ μοῦ τὸν ἔστειλε γιὰ νὰ γιατρέψει τὴν κενόδοξη ψυχή μου. Ἀπὸ τέτοιους ἀνθρώπους μπορεῖ κανείς, ἐὰν εἶναι ἄγρυπνος νὰ κερδίσει ὅσα χάνει ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ τὸν καλοτυχίζουν. Αὐτὸς εἶναι ἀληθινὸς εὐεργέτης».
Καὶ τὸν μνημόνευα σὰν γιατρὸ καὶ εὐεργέτη καὶ σ’ αὐτοὺς πού μου ἀνήγγελλαν τὰ ὅσα διέδιδε ἐναντίον μου, τοὺς ἔλεγα: «Αὐτὸς γνωρίζει μόνο τα φανερά μου κακὰ καὶ ὄχι ὅλα, παρὰ ἕνα μέρος, ἐνῶ αὐτὰ ποὺ εἶναι κρυμμένα δὲν μετριῶνται»!

Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα μὲ συναντᾶ στὴν Καισάρεια κὰ ὅπως τὸ συνήθιζε πάντοτε, ἔρχεται μ’ ἀγκαλιάζει καὶ μὲ κατασπάζεται καὶ ἐγὼ αὐτόν, σὰν νὰ μὴ συνέβη τίποτε. Καὶ ἐνῶ συνέχιζε νὰ μοῦ σέρνει τὰ ἴδια, ὅσες φορὲς μὲ συναντοῦσε μὲ ἐναγκαλίζονταν θερμά. Κι ἐνῶ ἐγὼ δὲν τοῦ ἔδινα καμία ἀφορμὴ ὅτι τὸν ὑποπτευόμουν οὔτε ἴχνος λύπης δὲν ἔδειχνα, ἂν καὶ τὰ ἄκουα ὅλα, ὅμως κάποια φορᾶ πέφτει μπροστά μου καὶ κρατώντας τὰ πόδια μου λέει:
- Συγχώρεσε μὲ ἀββᾶ μου, γιὰ χάρη τοῦ Κυρίου, γιατί πολλὰ καὶ φοβερὰ εἶπα ἐναντίον σου!
Ἐγὼ ἀφοῦ τὸν καταφίλησα τοῦ εἶπα χαριτολογώντας:
- Θυμᾶται ἡ θεοφιλία σου, πού μου εἶπες: πολὺ σὲ ἀγαπῶ, καὶ σοῦ ἀποκρίθηκα ὅτι δὲν βρῆκα ἀκόμη κάποιον ποὺ νὰ μὲ ἀγαπᾶ, ὅπως ἐγὼ τὸν ἀγαπῶ καὶ ὅτι, ἐὰν συμβεῖ κάτι ποῦ δὲν θὰ σοῦ ἀρέσει, δὲν θὰ παραμείνεις ὁ ἴδιος ἐνῶ ἐγὼ ὅτι κι ἂν πάθω ἀπὸ σένα, τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μὲ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη σου; Πληροφορήσου τὸ λοιπὸν ὅτι τίποτε ἀπ’ ὅσα εἶπες ἐναντίον μου δὲν μοῦ διέφυγε, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ποὺ τὰ εἶπες καὶ σὲ ποιούς, ὅλα τα ἄκουσα καὶ καμία φορᾶ δὲν εἶπα πὼς δὲν εἶναι ἔτσι οὔτε μὲ ἔπεισε κανένας νὰ πῶ ἐναντίον σου κακὸ λόγο. Ἀντίθετα ἔλεγα ὅτι ὅσα λέει εἶναι ἀληθινὰ καὶ ἀπὸ ἀγάπη τὰ λέει, γιατί μὲ νιώθει δικό του ἄνθρωπο, καὶ δὲν παρέλειψα νὰ σὲ μνημονεύω στὴν προσευχή μου. Καὶ γιὰ νὰ σοῦ φέρω μιὰ ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης μου, κάποτε πόνεσε πάρα πολύ το μάτι μου καὶ σὲ θυμήθηκα…ἔκανα τότε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ εἶπα: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, χάρις στὶς προσευχὲς τοῦ ἀδελφοῦ θεράπευσε μέ, καὶ ἀμέσως θεραπεύτηκα!!!

Συχνὰ ἔλεγε ὁ μακάριος: «Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲν γνωρίζουμε νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ ἐκτιμοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο…χάσαμε τὴν φρόνησή μας. Χρειάζεται νὰ ἀντέξει κανεὶς λίγο τὸν ἀδελφό του, ὅταν εἶναι θυμωμένος ἢ στεναχωρημένος. Γιατί μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ συνέλθει ἐκεῖνος καὶ ἀντιλαμβανόμενος πὼς τὸν ἄντεξε, θὰ εἶναι ἕτοιμος καὶ τὴν ἴδια τοῦ τὴ ζωὴ νὰ δώσει γιὰ χάρη του».

Σ' αγαπώ... δίχως την πίστη στο Θεό δεν μπορώ να βρω την ερμηνεία.
Το να γνωρίζεις ένα πρόσωπο είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να γνωρίζεις γεγονότα σχετικά μ' αυτό το πρόσωπο. Το να γνωρίζεις ένα πρόσωπο ουσιαστικά σημαίνει να το αγαπάς, δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή γνώση προσώπων δίχως αμοιβαίαν αγάπη...
Δεν έχουμε καμιάν άληθινή γνώση εκείνων που μισούμε.
Για τον καθένα από μας -ίσως μία ή δύο φορές μόνο σ' όλη την πορεία της ζωής μας- έχουν υπάρξει ξαφνικές αποκαλυπτικές στιγμές, όπου μας φανερώθηκε η πιο βαθειά ύπαρξη και η αλήθεια ενός άλλου, και αποκτήσαμε εμπειρία της εσωτερικής του ζωής σαν να ήταν δική μας. Και αυτή η συνάντηση με την αληθινή προσωπικότητα ενός άλλου είναι, γι' άλλη μια φορά, μια επαφή με το υπερβατικό και το άχρονο, με
κάτι πιο δυνατό απ' το θάνατο.
Το να πούμε στον άλλο, μ' όλη μας την καρδιά, «Σ' αγαπώ», είναι σαν να λέμε, «Δεν θα πεθάνεις ποτέ».
Σε τέτοιες στιγμές προσωπικής μετοχής ξέρουμε, όχι από επιχειρήματα αλλ' από άμεση βεβαιότητα, ότι υπάρχει ζωή περ' απ' το θάνατο. Γι' αυτό στις σχέσεις μας με άλλους, καθώς και στην εμπειρία μας με τους εαυτούς μας, έχουμε στιγμές υπερβατικότητας που μαρτυρούν ότι κάτι βρίσκεται πιο πέρα.
Είναι  βασικό  στοιχείο  στο  χαρακτήρα  μου  σαν  ανθρώπου  να  ψάχνω  παντού  για  σημαντικές ερμηνείες. Το κάνω αυτό και με τα μικρότερα πράγματα στη ζωή μου: δεν θα το κάνω με τα μεγαλύτερα;
Η πίστη στο Θεό με βοηθάει να καταλάβω γιατί ο κόσμος θάπρεπε νάναι όπως είναι, όχι μόνο με την ομορφιά του αλλά και με την ασχήμια του· γιατί θά 'πρεπε νά 'μαι όπως είμαι, όχι μόνο με την ευγένειά μου αλλά και με την ευτέλειά μου και γιατί θά 'πρεπε ν' αγαπώ τους άλλους, βεβαιώνοντας την αιώνιαν αξία τους.
Δίχως την πίστη στο Θεό δεν μπορώ να δω άλλη ερμηνεία για όλ'αυτά.
Η πίστη στο Θεό με κάνει ικανό ν' αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, να τα βλέπω σαν ένα σύνολο αρμονικό, μ' ένα τρόπο που τίποτε άλλο δεν μπορεί να μου το δώσει.
Η πίστη με κάνει ικανό να κάνω από τα πολλά το ένα.
(Αποσπάσματα από το βιβλίο «ο Ορθόδοξος δρόμος», Καλλιστός Γουέαρ, Επίσκοπος Διοκλείας)

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017

Μια Φωτογραφία μια Ιστορία Ν Λυγερός 15 02 17


Κάθε φωτογραφία - Με τη φωτογραφία
Ν. Λυγερός | Επιμέλεια: Σοφία Ντρέκου
Μια Φωτογραφία μια Ιστορία

Την Τετάρτη 15-2-2017 και ώρα 15.00' και σε επανάληψη την Πέμπτη 16-2-2017 και ώρα 22.00', στην εκπομπή "ΜΙΑ φωτογραφία μια ιστορία", που επιμελείται και παρουσιάζει ο Βασίλης Τραούδας και προβάλλεται στην Pellatv, ο στρατηγικός σύμβουλος και καθηγητής γεωστρατηγικής Νίκος Λυγερός.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΙΝΑ ΚΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Το σύμβολο ειρήνης που υπογράφτηκε το 1979 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, ενέπνευσε τον Βέλγο καλλιτέχνη Ζαν Βεράμ να δημιουργήσει γιγαντιαίες εικαστικές εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο, μέσα στην έρημο του Σινά. Η σημερινή εικόνα τους, παρά τη φυσιολογική φθορά, παραμένει επιβλητική και υπέροχα ενδιαφέρουσα

Μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή στον Θεό και στην Εκκλησία Του


Επιστροφή. Μετάνοια και Εξομολόγηση 
Επιστροφή στο Θεό και στην Εκκλησία Του

Το παρόν αποτελεί περίληψη του βιβλίου «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» του Αρχιμ.Νεκτάριου Αντωνόπουλου (Εκδόσεις Ακρίτα) και δημιουργήθηκε για να βοηθήσει όσους έχουν απορίες για τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Πολλές φορές χαρακτηρίζουμε τους συνανθρώπους μας καλούς ή κακούς.

Όμως η στάση αυτή είναι αθεολόγητη, διότι πρώτον, δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους και δεύτερον, για την εκκλησία δεν υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι, αλλά άνθρωποι εντός ή εκτός της εκκλησίας. 
Αντί λοιπόν να κοιτάμε τις αμαρτίες των άλλων...
Διαβάστε περισσότερα »

Τα τραγούδια στη θεολογία


Τα τραγούδια στη θεολογία
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Είχε μπει, θαρρώ, ένας γκρίζος και παγερός Νοέμβρης· χιόνιζε κρυσταλλωμένο χιόνι. 
Μια βραδιά από δίπλα ακούσαμε ένα μονότονο τραγούδι με αργή και συρτή φωνή. 
Έπειτα ακούστηκαν ρυθμικοί χτύποι, σαν κάποιος να χτυπούσε με το χέρι 
ένα πιάτο ή ένα ταψί. Κι έπειτα ρυθμικά βήματα χορού.....

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 15, 2017

"ΨΑΛΜΟΣ 2016"

Πόσες φορές ακόμα;

ΨΑΛΜΟΣ 2016

Ο σουλτάνος κάθεται σαν κλώσα και περιμένει την αξιολόγηση ΔΝΤ- ΕΕ

BY IOANNA 
Κάθεται σαν κλώσα που ηθελημένα επιθυμεί να σπάσει τα αυγά και να κάνει ομελέτα στο ΑΙΓΑΙΟ.
Είναι τόσες πολλές οι αντικρουόμενες πληροφορίες και οι πηγές αυτή την στιγμή και τι δεν θα έδινε ο σουλτάνος για να μάθει το μυστικό…
Μένει τελικά το ΔΝΤ ή φεύγει;
«Dijsselbloem: H Ελλάδα θα χρεοκοπήσει εάν φύγει το ΔΝΤ»
«Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει να αποχωρήσει, δήλωσε χθες στο ολλανδικό Κοινοβούλιο ο πρόεδρος του Eurogroup Jeroen Dijsselbloem απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του SP Arnold Merkies, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financieele Dagblad.» capital.gr/ 15 Φεβρουαρίου 2017

"Δώσε τη θέση σου σε κάποιον που κουβαλάει κάτι πιο σημαντικό απ' αυτό που κουβαλάς εσύ" Stand Up For The Pregnant

Δείτε γιατί οι έγκυες χρειάζονται πιο πολύ από εμάς μια θέση στο λεωφορείο! 

Γεννημένοι στην Φάρμα...

Η πιό συγκλονιστική διαπίστωση-συνειδητοποίηση ήταν αυτή που εμφανίστηκε αυτές τις μέρες στο ίντερνετ με την μορφή χιουμοριστικής ανάρτησης,
..και έλεγε πως "τα παιδιά που γεννήθηκαν με το πρώτο μνημόνιο, πάνε σήμερα ήδη στην δευτέρα δημοτικού."

Γέροντα, έχω χρόνια να κλάψω για ένα σφάλμα μου!

–Γέροντα,εγώ χρόνια τώρα έχω να κλάψω για ένα σφάλμα μου∙ δεν έχω ούτε ένα δάκρυ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω πραγματική μετάνοια;

O ΟΗΕ δηλώνει ότι τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων είναι πιο σημαντικά από τα θρησκευτικά δικαιώματαΣχόλιο ΣΝΠ: "Η ανακοίνωση έρχεται να επιβεβαιώσει την στάση του ΟΗΕ όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο ΕΔΩ."

Στου μυστικού έρωτα την σιωπή - Σοφία Ντρέκου


Στου μυστικού έρωτα την σιωπή
Σοφία Ντρέκου

Μια Σεληνόφωτη νύχτα σαν απόψε, αγάπησα πιο πολύ το σκοτάδι.
Το δυνατό φεγγάρι της αγάπης λάμπει περισσότερο
μέσα στην δυναμική της σιωπηλής, σκοτεινής νύχτας.
Μες στο σκοτάδι είναι το κρυφό στοιχείο που αναδύεται
Διαβάστε περισσότερα »Τρίτη, Φεβρουαρίου 14, 2017

Γραμμα μητέρας από Νέα Υόρκη: Προστατέψτε τα παιδιά από το μάθημα ταυτότητας φύλου του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ


Η Suzanne Bolton, μια μητέρα από τη Νέα Υόρκη, προειδοποιεί όλους τους γονείς τι σημαίνει η “σεξουαλική αγωγή” που έρχεται σύντομα στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και κάθε δυτικής χώρας:

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΗΣΥΧΙΟ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μην ξεχάσετε και δεν πάτε στην Εκκλησία στον Άγιο Βαλεντίνο...!!!Μην ξεχάσετε και δεν πάτε στην Εκκλησία στον Άγιο Βαλεντίνο...!!!
Ανάψτε κανένα κεράκι σε κανέναν αληθινό Άγιο, μπας και μας φωτίσει ο Θεός...

Δεν είναι πόλεμος δικός μας...!!!Μία μεγάλη βόμβα σε πολύ καλή κατάσταση, 500 λιβρών εκρηκτικών (226 κιλών), του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, απενεργοποιήθηκε επιτυχώς από ειδικούς στην Θεσσαλονίκη. Περίπου 72.000 κάτοικοι που διαμένουν σε διάμετρο 2 χλμ. από το σημείο στο οποίο βρέθηκε η βόμβα, είχανε απομακρυνθεί. Η βόμβα παρέμεινε με τον πυροκροτητή της, άσκαστη, για περίπου 70 χρόνια!

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 13, 2017

Ο Ορθόδοξος Άγιος Βαλεντίνος [πρόταση Αγιοκατάταξης]


Η εορτή τού Αγίου Βαλεντίνου φανερώνει την βαθύτερη ανάγκη, του ανθρώπου, για μεταφυσική νοηματοδότηση των σοβαρών υπαρξιακών του σχέσεων. Όσον αφορά την εμπορευματοποίηση της εορτής, δεν είναι το μόνο περιστατικό εμπορευματοποίησης σοβαρών καταστάσεων.
Του αγίου Βαλεντίνου... 
Πρόταση Αγιοκατάταξης
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Μια μελέτη αγαπητοί αναγνώστες με ορθόδοξη θεολογική αναφορά και γνώση, ώστε να γνωρίζουμε τους Αγίους μας ως μίμηση της καθημερινής επΑναστατικής μας προτροπής.

Ο άγιος Βαλεντίνος (Ουαλεντίνος ο Ιερομάρτυρας) είναι ένας άγιος ιερέας της Ρώμης, που θανατώθηκε από τους Ρωμαίους τον 3ο αιώνα μ.Χ. Είναι λοιπόν ένας ορθόδοξος άγιος, αφού η αρχαία Εκκλησία της Δυτικής Ευρώπης (των πρώτων χιλίων χρόνων μετά Χριστόν) είναι κι αυτή ορθόδοξη.
Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή, Φεβρουαρίου 12, 2017

Το πρόβλημα δεν είναι οι ομοφυλόφιλοι αλλά όσοι μαχητικά αγωνίζονται να αλλοιώσουν την έννοια του ανθρώπινου όντοςΣχόλιο ΣΝΠ: "Είμαστε σύμμαχοι με τους μεταμοντέρνους και τον 'προοδευτικό χώρο' σε ό,τι αφορά στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας... Αλλά θα είμαστε πάντοτε αντίθετοι σε οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία όπως ο Θεός την έπλασε!"
Στους δημόσιους διαλόγους στον τόπο μας συνήθως επικρατούν πολώσεις και ο κάθε ‘αντίπαλος’ απορρίπτει μαζικά ό,τι προτείνει ο άλλος. Έτσι αδυνατούμε να αναχθούμε στην αλήθεια και στο πρακτέο. Το άρθρο αυτό θα επιχειρήσει να αντιταχθεί σε αυτή την παθολογία.


Αισθάνεστε ότι δε μπορείτε να βολέψετε τα πόδια σας πουθενά; Νιώθετε ότι πρέπει να τα κουνάτε διαρκώς γιατί καμία θέση δε σας βολεύει;

Posted by kalinda 
094b74ec-4d72-48eb-8486-f1da6d9ab778-588-000000e595b085ed_tmp
Η αίσθηση αυτή είναι πιο έντονη το βράδυ που ξαπλώνετε και σας ταλαιπωρεί στον ύπνο;Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να υποδηλώνουν πως πάσχετε από το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών. Τι είναι αυτό το σύνδρομο; Είναι επικίνδυνο για την υγεία; Μπορεί να ιαθεί;Διαβάστε στο επιστημονικό άρθρο που ακολουθεί όλα όσα θέλετε να μάθετε για την πάθηση αυτή.
Της Χριστίνας Ι. Μπουντούρη
Γενικού – Οικογενειακού Ιατρού
Το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών είναι μια νευρολογική πάθηση που περιλαμβάνει διαταραχές της αισθητικότητας και της κινητικότητας των κάτω άκρων. Οι ασθενείς αναφέρουν μια σχεδόν ακαταμάχητη ανάγκη για κίνηση των ποδιών, η οποία είναι σαφώς ενοχλητική και ο μόνος τρόπος για να ανακουφιστούν από την ταλαιπωρία είναι να σηκωθούν και να κινηθούν.

Συμπαθούσε πολύ τον πατριό της. Αλλά δεν περίμενε ποτέ αυτό που της είπε όταν πέθανε η μητέρα της…

Posted by kalinda 
img_4212
«Όταν ήμουν πέντε ετών, ο βιολογικός πατέρας μου αυτοκτόνησε. Ένιωσα ότι έφταιγα εγώ. Ότι κάτι είχα κάνει λάθος. Ότι αν είχα κάνει κάτι διαφορετικά, ο πατέρας μου δεν θα είχε επιλέξει αυτό το δρόμο.
Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε πολύ σύντομα και ο νέος της σύζυγος της ήταν ο πατέρας μου μέχρι που έγινα δεκαεννιά. Τον αποκαλούσα μπαμπά και χρησιμοποιούσα το επώνυμο του όσο πήγαινα σχολείο.
Αλλά όταν χώρισαν με τη μητέρα μου, εκείνος έφυγε. Δεν τον ξαναείδα ποτέ. Για άλλη μια φορά, αναρωτήθηκα τι έκανα λάθος. Τι πήγαινε στραβά με έμενα και δεν μπορούσα να κρατήσω κοντά μου έναν πατέρα.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ… έχουμε «ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ»;

BY IOANNA 
vardakas2
Αναρωτιόμαστε πόσες μαύρες σελίδες θα κρατήσει το βιβλίο της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας για τα σκοτεινά δρώμενα της Μεταπολίτευσης;
Φοβόμαστε αν οι επόμενες γενιές μας κατηγορήσουν ότι τους προδώσαμε για « τριάκοντα Ευρω»;
Και όμως υπάρχει δρόμος απαλλαγής από τον ύπνο της αμαρτίας που σήμερα μας νανουρίζει με τις σειρήνες της ¨αξιολόγησης¨ μας από τους δαίμονες.
«… Πατέρα μου, αμάρτησα… Πάρε με ως ένα

Γέροντας Εφραίμ, Προηγούμενος Ι.Μ. Φιλοθέου Η σύνδεση της καρδιάς με τη νοερά προσευχή

Για να φθάσωμε όμως εδώ, θα βοηθήση πολύ ο τρόπος που λέγεται η ευχή, τον οποίον βέβαια ίσως έχετε ακούσει άλλοτε, ίσως έχετε διαβάσει. Πάντως τώρα θα τον συστηματοποιήσουμε για να τον εξασκήσουμε, διότι θα φέρη καλά αποτελέσματα.

Σάββατο, Φεβρουαρίου 11, 2017

Η παραβολή του ασώτου είναι μυσταγωγική


Η παραβολή του ασώτου είναι μυσταγωγική
π. Παντελεήμων Κρούσκος

Η παραβολή του ασώτου είναι μυσταγωγική παραβολή.
Καθαρά αναφέρεται στο μυστήριο του βαπτίσματος,
της μετανοίας και της Θείας Ευχαριστίας.

Η σωτηρία είναι στο τραπέζι της Εκκλησίας.
Εκεί είναι ο Πατέρας, ο μόσχος, η στολή η πρώτη
και τα άλλα στοιχεία της δόξας.
Πιό καθαρά δεν μπορούσε να μιλήσει ο Κύριος.
Διαβάστε περισσότερα »

Η παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα.


Μόνο η Παραβολή του Ασώτου Υιού να διασωζότανε θα είχαμε όλη την Αλήθεια για τον Θεό!
Μέσα από την παραβολή του σπλαχνικού Πατέρα μαθαίνουμε Ποιος είναι στ΄αλήθεια ο Θεός!
Και μάλλον η παραβολή αυτή λειτουργεί για όλους μας κάπως "θεραπευτικά" καθώς απέχει πολύ από την ιδέα ενός Θεού τιμωρού που υπάρχει στο μυαλό των περισσότερων.

Λες κι ο Θεός κάθεται και περιμένει πότε θα κάνεις το πρώτο λάθος για να σε τιμωρήσει!!!!
Είναι αλήθεια!!
Ο Θεός ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ αλλά όχι να τιμωρήσει!!
Είναι εκεί και περιμένει να δεχτεί κοντά του κάθε άνθρωπο που θέλει να βρεθεί κοντά στο Θεό!!!

Γιατί ο Θεός αυτός είναι Θεός της αγάπης. Αγαπάει και συγχωρεί!
Ο Θεός Πατέρας αγαπάει πέρα από κάθε όριο, χωρίς καμία προϋπόθεση!!!

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 10, 2017

Δεν υπάρχει ο Θεός!
Δεν υπάρχει ο Θεός!
Εγώ υπάρχω,
εσύ υπάρχεις,
τα δένδρα, τα ζώα, τα πτηνά,
το χώμα, τα αστέρια...
όλα υπάρχουν
και όλα βρίσκονται υπό μία ΑΡΧΗ.

Θαύμα του Αγίου Χαραλάμπους στα Φιλιατρά!


Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία για το πως ο Άγιος Χαράλαμπος, έσωσε τα Φιλιατρά το 1943 όταν το Γερμανικό Στρατηγείο της Τρίπολης διέταξε τον Γερμανό Διοικητή των Φιλιατρών, Κοντάου, να κάψουν την πόλη, να σκοτώσουν τους πρόκριτους και να συλλάβουν 1.500 κατοίκους της για να τους στείλουν στα στρατόδπεδα της Γερμανίας, καθώς οι αντάρτες είχαν προβεί σε κάποιο σαμποτάζ.

Το μοναδικό θαύμα του Αγίου Χαραλάμπους συνέβη κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου πολέμου στα Φιλιατρά.

Οι εβραίοι ήθελαν να τον σκοτώσουν γιατί ήταν ένα ζωντανό θαύμα του Χριστού.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ...

-Γέροντα τι πρέπει να πω στην Εξομολόγηση ενώπιον του Κυρίου και του Πνευματικού μου;
-...Υπάρχουν άνθρωποι που, αν κλέψουν λ.χ. μια ρώγα, νιώθουν σαν να πήραν πολλά καλάθια σταφύλια και σκέφτονται συνέχεια το σφάλμα τους. Δεν κοιμούνται όλη την νύχτα, μέχρι να το εξομολογηθούν. Και άλλοι, ενώ έχουν κλέψει ολόκληρα καλάθια σταφύλια, δικαιολογούν τον εαυτό τους και λένε πως πήραν ένα τσαμπί.
- Μπορεί, Γέροντα, να μεγαλοποιεί κανείς τα σφάλματά του, για να δείξει ότι κάνει λεπτή εργασία
- Εκείνο είναι άλλο• τότε υπερηφανεύεται από την ταπείνωση.

Η Συγχώρηση του Γέροντος του Μοριά...

Η Συγχώρηση του Γέροντος του Μοριά...
«Σώπασε μάνα, εγώ τον συγχώρεσα και αυτό το τραπέζωμα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον μακαρίτη τον αδελφό μου!»

Εὐχὴ καὶ νηστεία τὸ τῶν ἀγγέλων ἔργον...

Τί γὰρ ὄφελος, νηστεύειν στόματι,
καὶ φονεύειν τοῖς ἔργοις;
τί τὸ ὄφελος, βρωμάτων ἀπέχεσθαι,
καὶ τῇ πορνείᾳ μιαίνεσθαι;
Κρέας οὐκ ἐσθίεις,
ἀλλὰ κατατρώγεις σάρκας τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Ποῖον κέρδος, οἴνῳ μὴ εὐφραίνεσθαι,
καὶ μεθύσκεσθαι χρήμασι;
τί τὸ ὄφελος, ἄρτον μὴ ἐσθίειν,
καὶ μεθύειν θυμῷ•
ποῖον κέρδος, νηστείᾳ μαραίνεσθαι,
καὶ λοιδορεῖν τὸν πλησίον;
τίς ἡ ὠφέλεια, ἐγκρατεύεσθαι βρωμάτων,
καὶ ἁρπάζειν τὰ ἀλλότρια;
τίς ἡ ἀνάγκη, τὸ σῶμα ξηραίνειν,

Εμ πως με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά;

- Γέροντα, στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού οι Χριστιανοί έκαναν δημόσια εξομολόγηση. Βοηθάει αυτό;
- Άλλα τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού και άλλα τώρα. Σήμερα αυτό δεν βοηθάει.
- Γιατί, Γέροντα; Τότε είχαν πιο πολύ ζήλο;
- Και πιο πολύ ζήλο είχαν και δεν είχαν αυτά που έχουν σήμερα οι άνθρωποι. Τώρα, βλέπεις, τα ανδρόγυνα χωρίζουν στα καλά καθούμενα, δεν είναι όπως παλιά.
Έχουν απομακρυνθή οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως, γι’ αυτό και πνίγονται από τους λογισμούς και τα πάθη. Πόσοι έρχονται και ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημα τους, και ούτε εξομολογούνται ούτε
Παραιτήσου από κάθε φροντίδα και θα δεις να φυτρώνουν...

Είπε ένας Γέροντας:
"Όπως ακριβώς σ΄έναν δρόμο, όπου πηγαινόερχονται πολλοί πεζοί, ποτέ δεν φυτρώνει χορτάρι ούτε κι αν το σπείρεις, γιατί πατιέται το χώμα, έτσι συμβαίνει και με μας.
Παραιτήσου από κάθε φροντίδα και θα δεις να φυτρώνουν αυτά, που δεν γνώριζες ότι βρίσκονταν μέσα σου, επειδή πάνω σ΄αυτά περπατούσες".

Η ευλογημένη ησυχία...

Ένας αδελφός επισκέφτηκε στη Σκήτη τον αββά Μωυσή και του ζήτησε να του πει κάποιον λόγο.
Και ο Γέροντας του λέει:
"Πήγαινε, κάθησε στο κελί σου, και το κελί σου θα σου τα διδάξει όλα".

Κυριακή του Ασώτου - π. Νικόλαος Λουδοβίκος


Στην Ευαγγελική περικοπή 
της Κυριακής του Ασώτου 
π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Πρέπει νά προσέξουμε νά μήν κατανοοῦμε τή μετάνοια
ψυχολογικά καί ἀτομιστικά μόνο.
Δέν εἶναι μόνο μιά μεταβολή στή γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας.
Εἶναι κάτι πού ἀφορᾶ τήν ἴδια τήν ὕπαρξή μου, τήν ὀντολογία.
Θά λέγαμε εἶναι κάτι πού ἀφορᾶ τό γεγονός, τό εἶναι, τήν ὕπαρξη, εἶναι κοινωνία.
Δεν είναι νομική η μετάνοια, δεν είναι νομικισμός.
Η μετάνοια είναι ένα ερωτικό γεγονός.
Λέει κάπου ο π. Παΐσιος:

Άγιος Χαράλαμπος (Αφιέρωμα)


Ο Άγιος Χαράλαμπος (Αφιέρωμα) 
Αφιέρωμα Σοφία Ντρέκου

Τις Πρεσβείες του Αγίου Χαραλάμπους να έχουμε που τον 
εορτάζει η ορθόδοξη εκκλησία μας στις 10 Φεβρουαρίου.

Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερέας στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Τα στοιχεία που υπάρχουν για τη ζωή του είναι λίγα. Υπολογίζεται ότι γεννήθηκε το 89 μ.Χ. Συνελήφθη από τον έπαρχο της Μαγνησίας Λουκϊανό, κατά την περίοδο του διωγμού των Χριστιανών (περί το 198 μ.Χ.) που εξαπέλυσε ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος. Βασανίστηκε σκληρά και αποκεφαλίστηκε σε ηλικία 113 ετών (202 μ.Χ.), πιθανώς στην Αντιόχεια του Μαίανδρου.

Ο Άγιος Τρομοκράτης


Ο Άγιος Τρομοκράτης
η Αληθινή Αντίσταση
Σοφία Ντρέκου

Ακούστε σ' ένα βίντεο 14' μόλις λεπτών, μια εξαιρετική προσέγγιση Ανατροπής κατά του Συστήματος, ίσως και τελειότερη, για σκεφθείτε το! «Η Εκκλησία φτιάχνει τρομο-κράτες»! «Η Αλήθεια του Χριστού είναι πάντα εν δυνάμει επικίνδυνη».

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 09, 2017

Οστεοαρθρίτιδα: 8 παράγοντες κινδύνου & τα βασικά συμπτώματα

Τζένη Βαρουτά


Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή μορφή αρθρίτιδας. Πρόκειται για χρόνια πάθηση που εμφανίζεται καθώς ο άνθρωπος γερνάει με αποτέλεσμα μετά τα 65 οι 3 στους 4 να πάσχουν από τη νόσο, ενώ πάνω από το 85% των ατόμων αυτών έχουν ευρήματα στις ακτινογραφίες των αρθρώσεών τους ακόμη και όταν δεν έχουν συμπτώματα.

Ευρωτσόγλανοι & Ευρωλιγούριδες!

By 242424v 
Ευρωτσόγλανοι & Ευρωλιγούριδες!
Γράφει ο Γιάννης Δ. Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr


Για να κλείσει η αξιολόγηση πρέπει να πάρει το μερτικό του και ο Τούρκος;

BY IOANNA 
Όταν υπέγραφαν σωρηδόν τα μνημόνια σκωπτικά αλλά ουσιαστικά ρωτούσαμε δια της αρθρογραφίας μας.
«αν συμφωνούσε και ο τούρκος με τα μνημόνια αυτά;»
Διότι αν θέλεις να υποθηκεύσεις στα χέρια των τοκογλύφων σύμφωνα με το Βρετανικό Δίκαιο τις εν δυνάμει πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας σου πάνω στις οποίες έχει άπληστες και άνομες βλέψεις ο γείτονας σου , καλόν θα ήταν να το λάβεις αυτό υπόψη σου.

Η μεταστροφή του Ντοστογιέφσκι και οι τελευταίες στιγμές του


Η μεταστροφή του Ντοστογιέφσκι 
Σοφία Ντρέκου

Να ’σαι είκοσι δύο χρονών και να ’σαι θανατοποινίτης! Να περιμένεις να σε κρεμάσουν!
Η ζωή μπροστά γεμάτη ομορφιά και νειάτα και ’σένα να θέλουν να σε σκοτώσουν;
Και γιατί τέλος πάντων; Γιατί θέλησες να υπάρχει ισότητα και σωστό στην κοινωνία!
Να μην υπάρχουν αφεντάδες και…δούλοι.

Να ’μαστε όλοι ίσοι. Και να ’ναι όλα ίσια. Όχι στραβά κι ανάποδα.
Διαβάστε περισσότερα »

Οι δε γίγαντες ήσαν επί τής γης...


"Οι δε γίγαντες ήσαν επί τής γης εν ταις ημέραις εκείναις, και μετ' εκείνο, ως αν εισεπορεύοντο οι υιοί τού Θεού προς τας θυγατέρας τών ανθρώπων, και εγεννώσαν εαυτοίς. Εκείνοι ήσαν οι γίγαντες οι απ' αιώνος, οι άνθρωποι οι ονομαστοί". (Γένεση 6/ς΄ 4)

"ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου". (Μκ 13,32-37. Λκ 17,26-30.)