Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Κυριακή, Δεκεμβρίου 11, 2016

H Κυριακή των Αγίων Προπατόρων

Η Εκκλησία εορτάζει την Κυριακή των Αγίων Προπατόρων μεταξύ 11 και 17 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.


Οι Πατέρες της Εκκλησίας, όρισαν την Κυριακή πριν την Κυριακή προ της γεννήσεως του Χριστού, τη μνήμη των Προπατόρων Του...
δηλαδή των κατά σάρκα προγόνων Του, όπως είναι ο Αβραάμ και οι υπόλοιποι, από τους οποίους προήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Την Κυριακη των προπατορων γιορτάζει και η Αγία Μαρία η προμήτωρ της Θεοτόκου.

Κοντάκιο:
Ήχος β’. Αυτόμελον.
Χειρόγραφον εικόνα μη σεβασθέντες, αλλ’ αγράφω ουσία θωρακισθέντες τρισμακάριοι, εν τω σκάμματι του πυρός εδοξάσθητε, εν μέσω δε φλογός ανυποστάτου ιστάμενοι, Θεόν επεκαλείσθε· Τάχυνον ο Οικτίρμων, και σπεύσον ως ελεήμων, εις την βοήθειαν ημών, ότι δύνασαι βουλόμενος.

Κάθισμα:
Ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ.
Υμνήσωμεν πιστοί, τους Προπάτορας πάντας, Χριστού του δι’ ημάς, επί γης οραθέντος, δοξάζοντες εν ασμασι, τον αυτούς θαυμαστώσαντα, ως την έλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, και την γέννησιν, την εκ Παρθένου αφράστως, τω κόσμω κηρύξαντας.

Ο Οίκος:
Έκτεινόν σου την χείρα, ης πάλαι έλαβον πείραν Αιγύπτιοι πολεμούντες, και Εβραίοι πολεμούμενοι· μη καταλίπης ημάς, και καταπίη ημάς ο θάνατος, ο διψών ημάς, και Σατάν ο μισών ημάς· αλλ’ έγγισον ημίν, και φείσαι των ψυχών ημών, ως εφείσω ποτέ των Παίδων σου των εν Βαβυλώνι, απαύστως ανυμνούντων σε και βληθέντων υπέρ σού εις την κάμινον, και εκ ταύτης κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον ο οικτίρμων, και σπεύσον ως ελεήμων εις την βοήθειαν ημών, ότι δύνασαι βουλόμενος.

Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/perivolipanagias.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου