Δευτέρα, Μαΐου 27, 2024

Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη «νονὰ» τοῦ TurkAegean

Ἡ ἔνοχη σιωπὴ ἐπικρατεῖ ὅποτε δὲν ὑπάρχουν πειστικὰ ἐπιχειρήματα...
Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀθλιότητες ποὺ ἔχει διαπράξει ἡ κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι ἡ ἀληθὴς (ἢ προσποιητὴ) ἀμέλειά της νὰ ἀντιμετωπίσει ἐν τῇ γενέσει της τὴν τουρκικὴ πρόκληση τῆς κατοχύρωσης τοῦ ὀνόματος «Turkaegean», ποὺ μεταφράζεται ὡς «Τουρκαιγαῖο».

Πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὀνομασία διακρίνονται σαφῶς οἱ ἐπεκτατικὲς βλέψεις τῆς Ἄγκυρας στὴν ἑλληνικὴ θάλασσα καὶ τὴν πλούσια πολιτισμικὴ κληρονομιά της.
Ἡ ἀνθελληνικὴ καμπάνια τῆς Τουρκίας αὐτὴ τὴν περίοδο συνεχίζεται μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑβδομάδα τουρκικῆς κουζίνας, ἡ ὁποία ἄρχισε στὶς 21 καὶ ὁλοκληρώνεται στὶς 27 Μαΐου. Οἱ πρεσβεῖες καὶ τὰ προξενεῖα τῆς Τουρκίας σὲ ὅλον τὸν πλανήτη κάνουν ἐκδηλώσεις γι’ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, χρησιμοποιῶντας κατὰ κόρον... τὸν ὅρο «Turkaegean». Αὐτὸ εἴτε τὸ ἀναρτοῦν ὡς hashtag (σύνθημα) στὶς διαδικτυακὲς ἀναρτήσεις τους εἴτε μὲ εὐθεῖες ἀναφορὲς στὰ βίντεο ποὺ τὶς συνοδεύουν!

Ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ὑπευθύνους γιὰ τὴν ἀνεξήγητη καὶ ἐγκληματικὴ ἀδράνεια τῆς κυβέρνησης νὰ ἀντιμετωπίσει στοὺς διεθνεῖς καὶ εὐρωπαϊκοὺς ὀργανισμοὺς τοὺς Τούρκους, ὅταν κατοχύρωναν τὸν ὅρο «Turkaegean», εἶναι ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης. Ὅταν προέκυψε τὸ θέμα, ὁ κ. Γεωργιάδης ἦταν ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης. Ἀντὶ ὁ κ. Μητσοτάκης νὰ τὸν ἀποπέμψει ἄμεσα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ νὰ τὸν θέσει στὸ περιθώριο, τὸν ἀντάμειψε διατηρῶντας τον στὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο μέχρι σήμερα. Μετὰ τὸ ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης ἀνέλαβε ἐκεῖνο τῆς Ἐργασίας καὶ στὴ συνέχεια τὸ Ὑγείας.
Ἐπίσης, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, κατὰ τὴν πάγια τακτική του, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἄρχισε νὰ λαμβάνει δημοσιότητα τὸ ζήτημα, προσπάθησε νὰ κάνει ὅ,τι ἔκανε ἀργότερα καὶ γιὰ τὴ μαζικὴ δολοφονία Τέμπη∙ νὰ ρίξει τὴν εὐθύνη σὲ ἄλλους, σὲ ὑπαλλήλους τῆς διοίκησης.
Συγκεκριμένα, στὶς 30 Ἰουνίου 2022 εἶχε δηλώσει: «Προφανῶς καὶ ὑπάρχουν εὐθύνες. Οἱ εὐθύνες εἶναι ὑπηρεσιακές, κάποιοι ἐντὸς τῆς διοίκησης δὲν ἔκαναν καλὰ τὴ δουλειά τους. Ἐχουμε δυνατότητες στὸ ὁπλοστάσιό μας νὰ διορθώσουμε τὴν εἰκόνα μας. Ἂν καί, βλέποντας τὰ ἀποτελέσματα τῆς φετινῆς σεζόν, αὐτὴ ἡ καμπάνια δὲν ἔχει κανένα ἰδιαίτερο ἀποτέλεσμα».

Οἱ δύο «νονοὶ» τοῦ TurkAegean
Οἱ Τοῦρκοι διέψευσαν τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνεχίζουν τὴν καμπάνια. Καὶ ὁ στόχος τους δὲν εἶναι μόνο ἡ πρόσκαιρη προσέλκυση τοῦ ἐνδιαφέροντος ξένων τουριστῶν, ἀλλὰ ἡ ἐμπέδωση στὶς συνειδήσεις ὅσων δὲν γνωρίζουν Ἱστορία καὶ Διεθνὲς Δίκαιο (καὶ δυστυχῶς αὐτοὶ πλειοψηφοῦν) ὅτι τὸ Αἰγαῖο εἶναι... τουρκικό!
Καί, παρὰ τὰ μισόλογα καὶ τὶς δικαιολογίες ποὺ ἐκτόξευαν οἱ κ. Μητσοτάκης καὶ Γεωργιάδης γιὰ τὴ δεινὴ ἧττα τῆς χώρας στὴν ὑπόθεση «Turkaegean», οἱ Ἕλληνες δὲν ἔχουν ἐνημερωθεῖ ἀκόμη γιὰ τὸ ποιός, τελικά, εὐθυνόταν γιὰ ὅ,τι συνέβη καί -τὸ σημαντικότερο- ποιές ἦταν οἱ ἐνέργειες τῆς κυβέρνησης γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὸ τὸ τουρκικὸ τερτίπι.
Ἡ ἔνοχη σιωπὴ ἐπικρατεῖ ὅποτε δὲν ὑπάρχουν πειστικὰ ἐπιχειρήματα...
«Ἡ θέση μας», ἐφημερίδα «κυριακάτικη δημοκρατία»
newsbreak

Ἀναρτήθηκε ἀπὸ Διανοητής

Ἐτικέτες Ελληνο-Τουρκικὰ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου