Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 21, 2023

Ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι ἕνα ἁπλό ἁμάρτημα, ἀλλά ἀντιστρατεύεται στήν ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπου, στό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου.

Spiros Kontogouris

Ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι ἕνα ἁπλό ἁμάρτημα, ἀλλά ἀντιστρατεύεται στήν ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπου, στό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου.
Εἶναι παρά τήν φύσιν.
Ἀντιστρατεύεται στήν ἴδια τήν φύση.


Ὄχι μόνο στήν ἠθική, ὄχι ἁπλῶς στήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά στήν ἴδια τήν φύση.
Πᾶς ἀντίθετα στήν φύση, ἀντίθετα στόν ἑαυτό σου.
«Ὅταν γενικεύεται ἡ ἁμαρτία», γι’ αὐτό θά ἔρθει ὁ ὄλεθρος, «δέν ἔχει λόγους ὑπάρξεως ἡ ἀνθρώπινη φύση ἐπί τῆς γῆς. Καί τότε ὁ Θεός ἐπεμβαίνει», ὄχι γιά νά μᾶς τιμωρήσει, «γιά νά σταματήσει τό διαιωνιζόμενο κακό, ὅπως τά Σόδομα».
- Ἦταν εὐεργεσία αὐτό πού ἔγινε στά Σόδομα;
Εὐεργεσία ἦταν.
Σταμάτησε τό κακό πού γινόταν.
Ὅπως τό τσουνάμι. Πῆγε, πῆγε... μέχρι ἕνα σημεῖο... διακόσια μέτρα ἀπό τήν ἀκτή. Δέν πῆγε παραπάνω.
Βάζει ὅρια ὁ Θεός στό κακό. Ἔγινε τό τσουνάμι, γιατί ἔπρεπε νά γίνει. Καταστράφηκαν τά Σόδομα, γιατί ἔπρεπε νά μπεῖ ἕνα φρένο. Ἀλλοίμονο ἄν ὁ Θεός μᾶς ἄφηνε νά ἁμαρτάνουμε ἀνεξέλεγκτα.
Δέν θά σωζόταν κανείς.
Ἀλλοίμονο ἄν ποῦμε ὅτι ὁ ἄρρωστος εἶναι τό ἴδιο μέ τόν ὑγιή! Σάν νά πηγαίνει λ.χ. ὁ γιατρός στό νοσοκομεῖο καί νά πεῖ: "ἐντάξει ὅλοι τό ἴδιο εἴμαστε, εἴτε ἔχουμε καρκίνο, εἴτε ὄχι"! Μά δέν εἶναι τό ἴδιο!
Γιατί, ἄν ποῦμε εἶναι τό ἴδιο, θά ἀφήσουμε κάποιους ἀθεράπευτους.
Δέν θά ἀσχοληθεῖ ὁ γιατρός καθόλου μαζί τους.
Αὐτό μᾶς λένε καί στήν περίπτωση τῶν ὁμοφιλοφίλων.
"Ἀφῆστε τους, μήν τούς μιλᾶτε, μή λέτε ὅτι εἶναι κακό, μή λέτε ὅτι εἶναι διαστροφή, μή λέτε ὅτι εἶναι ἁμαρτία...".
Πρέπει νά τό ποῦμε ὅτι εἶναι ἁμαρτία.
Γιατί;
Γιατί, ἄν ποῦμε ὅτι εἶναι ἁμαρτία, θά πρέπει μετά νά θεραπευτεῖ.
Καί ὁ διάβολος δέν θέλει νά θεραπευτεῖ.
Τούς θέλει δικούς του, τούς θέλει καλά δεμένους μ’ αὐτόν.
- Εἶναι διάκριση;
Εἶναι διάκριση. Βέβαια εἶναι διάκριση. Ἀλλά εἶναι σωστή διάκριση. Δέν θά γίνουμε σχιζοφρενεῖς νά ποῦμε ὅτι ἡ ἀρρώστια εἶναι τό ἴδιο μέ τήν ὑγεία!
Δέν εἶναι τό ἴδιο!
Καί ἀκριβῶς ἐπειδή ἔχουμε ἀγάπη, ἐπιβάλλεται νά κάνουμε διακρίσεις.
Ὅταν κάποιος ἔχει καρκίνο, δέν εἶναι ἀγάπη νά τοῦ πεῖς: "δέν ἔχεις τίποτα, πάρε μιά ἀσπιρίνη καί φύγε".
Αὐτό εἶναι ἀπάτη. Τόν κοροϊδεύεις τόν ἄνθρωπο καί τόν ἐμπαίζεις.
Ἄν εἶσαι καί γιατρός ἀκόμα χειρότερα. Δηλαδή, ἄν φτάσει ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι ὁ πνευματικός γιατρός, νά πεῖ "δέν πειράζει πού εἶσαι ὁμοφυλόφιλος", εἶναι ἡ ἴδια σχιζοφρένεια μέ τόν γιατρό πού λέει "δέν πειράζει πού ἔχεις καρκίνο, δέν χρειάζεται νά πάρεις καμία ἀγωγή".
Τί θά γίνει;
Σέ πολύ λίγο χρόνο θά πεθάνουν ὅλοι οἱ καρκινοπαθεῖς. Παύεις νά εἶσαι γιατρός.
Παύεις νά ἐκπληρώνεις τό λειτούργημά σου στό ὁποῖο τάχθηκες.
Αὐτό δέν εἶναι ἀγάπη.
Συνεπῶς ἡ χριστιανική ἀγάπη σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἄλλου, ἀλλά προπάντων καί κυρίως σέβεται τόν Χριστό πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί δέν μπορεῖ νά ἐξαπατᾶ κανέναν.
Λέει πάντοτε ξεκάθαρα τήν ἁμαρτία ἁμαρτία καί τό καλό καλό.
(απόσπασμα απο την ομιλία του Αρχιμ. Σαββα Αγιορειτη, "έξω οι κυνες")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου