Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 19, 2018

Είναι γεγονός ότι ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης έλαβε συστημένη επιστολή από νυν ΑΓΙΟ της Εκκλησίας μας για αυτά που ζούμε σήμερα...Οι Άγιοι μας συμβούλεψαν για να είμαστε σήμερα όλοι μας, ουδενός εξαιρουμένου, αναπολόγητοι.
«Ο λαός βαδίζει μές το σκοτάδι. Τώρα προσετέθησαν και τα διδάγματα του υλισμού και των διαφόρων εβραϊκών οργανώσεων και έτσι μια πυκνή ομίχλη σκεπάζει όλους. Και οι χριστιανοί μας ζητούν οδηγούς με φως, για να ημπορέσουν να εξέλθουν εκ του σκότους και της ομίχλης.» 17-12-1959
Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής (1888-1970)

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Επιλέξαμε να συνοδοιπορήσουμε με χριστοκτόνες πολιτικές και έχουμε σοδιά με ανθρωποκτόνα αποτελέσματα.
Το παγκόσμιο κακό κορυφώνεται για να αναστραφεί.
Ο τελευταίος χειρισμός τους, το μοιραίο λάθος τους, το παγκόσμιο τράνταγμα.
Οι συμβουλές του νέου ΑΓΙΟΥ μας ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ της Πάτμου στον νυν Οικουμενικό Πατριάρχη, αποκάλυψαν τα δράματα που βιώνουμε και έρχονται.
Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής (1888-1970)
«Σ' όλη του τη ζωή εβασανίζετο από αρρώστιες, ήταν ευαίσθητος στα κρυολογήματα και κάθε χρόνο τον επισκέπτετο η γρίππη...
Τέλη Μαρτίου 1970 προσεβλήθηκε από πνευμονία· ήταν Μ. Τεσσαρακοστή και με δυσκολία δέχθηκε να πάρη λίγο γάλα.
Έδωσε σε όλους τις συμβουλές που ο καθένας είχε ανάγκη.
Είχε το προορατικό χάρισμα.
Στην προσπάθεια των πνευματικών του παιδιών να τον κρατήσουν με ορούς λίγες μέρες στην ζωή, παρακαλούσε κι έλεγε: αφήστε με καλά μου παιδιά να φύγω, ήρθε η ώρα μου.
-Γιατί, Γέροντα, τούλεγα, δεν μένεις μαζί μας τούτο το Πάσχα;
Δίσταζε να μου απάντηση, και δεύτερη και τρίτη φορά τον παρεκάλεσα να μου πη πώς ξέρει ότι θα φύγη σύντομα κι εκείνος με δυσκολία μου απεκάλυψε:
-ευλογημένε Παύλε, είδα την Παναγία και τον Θεολόγο προ ολίγου και τους παρεκάλεσα να μείνω κοντά στα παιδιά μου κι αυτό το Πάσχα, αλλά μου είπαν «Δεν γίνεται άλλο, ελήφθη η απόφασις, Πάσχα θα κάμης στους Ουρανούς μαζί μας» κι αυτό το λέγω σαν εξομολόγηση, επειδή με βιάζεις, μη το ειπείς σε άλλους.
Κι έφυγε από τον κόσμο της ματαιότητος, αφού έδωσε την ζωήν του για τους άλλους, αφού εργάσθηκε σαν καλός εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου, αφού αρίστευσε στις εξετάσεις του στο στάδιο των πνευματικών ασκήσεων, αφού υπηρέτησε και Εκκλησία και Πατρίδα σαν καλός χριστιανός και ακέραιος Έλληνας.
Κοιμήθηκε στις 16 Απριλίου 1970 σε πλήρη διαύγεια των αισθήσεών του.
Το λείψανό του πήρε μορφή ουράνια, όψι χαρούμενη κι ειρηνική, απέραντη γαλήνη βασίλευε στο ασκητικό του πρόσωπο, πράγματι αγιασμένου ανθρώπου έκφραση, που εκοιμήθη εν Κυρίω....»
https://www.impantokratoros.gr/geron-amfilochios-makrhs.el.aspx
Από το βιβλίο του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου, Ο Γέροντας της Πάτμου: Αμφιλόχιος Μακρής (1889-1970), Βίος – Υποθήκαι – Μαρτυρίαι, Πάτμος 1993, αναδημοσιεύονται σειρά έξι Επιστολών, που απηύθυνε ο νεώτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, από το 1957 μέχρι το 1962, στον τότε νεαρό μαθητή και σπουδαστή Δημήτριο Αρχοντώνη, όταν αυτός ήταν στην ηλικία από 17 μέχρι 22 ετών σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ Βαρθολομαίο.
Σε μια από αυτές τις επιστολές και με ημερομηνία 17/12/59 ο ΑΓΙΟΣ επισημαίνει στο νέο σπουδαστή Δημήτριο Αρχοντώνη και νυν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τα παρακάτω :
«Πόσον ήθελα τα ιδικά μας παιδιά να πάρουν ως θέματα, ο Αργύρης, ο «Μοναχισμός της Μικράς Ασίας», ο Κώστας, «ο Μοναχισμός της Αιγύπτου», ο Βασίλειος, «ο Μοναχισμός της Παλαιστίνης», ο Διαμαντής, «ο Μοναχισμός της Κων/λεως» και οι άλλοι ο Μοναχισμός Μακεδονίας, Ελλάδος, Κρήτης και των νήσων, Ρωσίας και άλλων ορθοδόξων χωρών.
Και έτσι όλοι να μελετήσουν την δράσιν και την άσκησιν τόσων αγίων ανδρών, που κατά τόπους ήκμασαν και με θείαν έμπνευσιν ανέπτυξαν τον ιερόν θεσμόν του ορθοδόξου Μοναχισμού.
Δυστυχώς σήμερον οι καπνοί των διαφόρων δυσόσμων ευρωπαϊκών αναθυμιάσεων καλύπτουν και εμποδίζουν να γίνη αισθητή η αγία ευωδία, που επί τόσους αιώνας, ανέπεμπε η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος, το Λάτρος, ο Όλυμπος της Προύσης, ο Όλυμπος της Θεσσαλίας, το ιερόν όρος Γάνου και Χώρας, η Κρήτη, η Πάτμος, ο Άθως, το Σινά και τόσα άλλα θυσιαστήρια της Εκκλησίας, που τα περισσότερα είναι κατεστραμμένα από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς του Μοναχισμού.
Το να γίνη γνωστή η δράσις του Μοναχισμού τόσον εις την Εκκλησίαν, όσο και εις την κοινωνίαν, πρέπει μόνον ορθόδοξοι Θεολογοι, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς επιδράσεις προτεσταντικάς και ορθολογιστικάς, να εντρυφήσουν επί του σπουδαίου θέματος τούτου.
Ο σημερινός Μοναχισμός δυστυχώς έχει φύγει από τας γραμμάς και κατευθύνσεις, τας οποίας άλλοτε είχε.
Εύχομαι αυτά που γράφω να τα ιδώ πραγματοποιημένα προτού κλείσω τα μάτια μου.
Προσπαθήσατε μαζί με τον αγαπητόν Αργύρη και με τ’ άλλα παιδιά να δημιουργηθεί ζωντανός ιεραποστολικός παλμός εις την καρδίαν της Εκκλησίας, που είναι ηΘεολογική Σχολή της Χάλκης, διά να κυκλοφορήση το αίμα πιο θερμό στις φλέβες της καινούριας θεολογικής νεότητος, για να εξέλθουν κατόπιν όχι με σκοπόν μόνον να καταλάβουν μια θέσιν Μητροπολίτου ή Καθηγητού, αλλά και με πρόγραμμα διαφωτισμού του λαού μας, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε εκτός των εξωτερικών εκδηλώσεων, χωρίς να έχη Χριστόν εν τη καρδία του.
Ο λαός βαδίζει μές το σκοτάδι.
Τώρα προσετέθησαν και τα διδάγματα του υλισμού και των διαφόρων εβραϊκών οργανώσεων και έτσι μια πυκνή ομίχλη σκεπάζει όλους.
Και οι χριστιανοί μας ζητούν οδηγούς με φως, για να ημπορέσουν να εξέλθουν εκ του σκότους και της ομίχλης.
Το φως θα το λάβετε από την Σχολήν της Χάλκης, τον παλμόν αίμα πιο θερμό στις φλέβες της καινούριας θεολογικής νεότητος, για να εξέλθουν κατόπιν όχι με σκοπόν μόνον να καταλάβουν μια θέσιν Μητροπολίτου ή Καθηγητού, αλλά και με πρόγραμμα διαφωτισμού του λαού μας, ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε εκτός των εξωτερικών εκδηλώσεων, χωρίς να έχη Χριστόν εν τη καρδία του.
Το φως θα το λάβετε από την Σχολήν της Χάλκης, τον παλμόν τον ιεραποστολικόν θα τον αποκτήσετε από τον καθαρμόν της ψυχής και της καρδιάς σας και την δύναμιν από τους Πατέρας της Εκκλησίας μας.
Και ούτω με τη θεολογικήν δάδα και με την ιεραποστολικήν ράβδον θα εξέλθετε διά την ανεύρεσιν των αποπλανηθέντων προβάτων και την επιστροφήν εντός της πνευματικής των μάνδρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Εν Πάτμω τη 17-12-59 Αμφιλόχιος Ιερομόναχος»
Του Μιλτιάδη Α. Ματσούκα
http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/23935-i-allilografia-tou-agiou-amfiloxiou-makri-me-ton-oikoumeniko-patriarxiΚάπου εκεί στα 1959 μπορεί να μην υπήρχε διαδίκτυο και οι αναμετάδοση των πληροφοριών να γινόταν με αραμπάδες αλλά οι μεγάλες Πατερικές μορφές εκείνων των ημερών είχαν κτυπήσει συναγερμό πνευματικό.
Όσιος Γεώργιος ο Καρσίλδης ο ομολογητής της Δράμας, ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ο εν Πάρω, ο κ. Φώτης Κόντογλου, η συνοδεία του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή στο Περιβόλι της Παναγίας και πολλοί άλλοι ησυχαστές – ασκητές από την Κόνιτσα μέχρι την Κρήτη , δίχως να έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αλλά κοινωνώντας εν Πνεύματι ΑΓΙΟ έβλεπαν ένα ΜΑΥΡΟ ΣΥΝΝΕΦΟ να ξεκινάει σιγά- σιγά από την Ευρώπη και να μεταφέρεται προς την Ελλάδα.
Αυτό το σύννεφο σήμερα ήρθε και κάθισε πάνω από την Ελλάδα και δίνει την ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΜΠΟΡΑ που μας προανήγγειλε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.
Τι φώναζε και έλεγε ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ με τα παραπάνω λεχθέντα του;
O πρωταρχικός σκοπός των κληρικών είναι να γίνουν ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, για να διαφωτίσουν το Χριστεπώνυμο πλήρωμα και όχι απλώς να γίνουν Μητροπολίτες και Καθηγητές Θεολόγοι «με προκαταλήψεις και επιδράσεις προτεσταντικάς και ορθολογιστικάς»
Και μια που τρέχουν φοβερές γεωπολιτικές εξελίξεις να επισημάνουμε και εμείς ότι μπορεί σύντομα λόγω των δραματικών αλλαγών που έρχονται στην Τουρκία η υπερχιλιόχρονη έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας να μετακινηθεί προσωρινά μέχρι να εγκατασταθεί αυτό με ασφάλεια πάλι μόνιμα στην Ελληνική Κωνσταντινούπολη .
ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος ΒαρδάκαςΑναρτήθηκε από km58

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου