Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τετάρτη, Ιανουαρίου 09, 2019

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος τηρεῖ στάση ἀδιαφορίας γιὰ τὸ μέλλον τῆς Μακεδονίας καὶ εὐνοϊκῆς πρὸς τὴν κυβέρνηση ΤσίπραἘπειγόντως σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη ἐπειγόντως νὰ συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία γιὰ νὰ συζητήσει τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῶν 22 Μητροπολιτῶν ποὺ διαποιμαίνουν τὶς Μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας. Ἐντός τῶν πρώτων μηνῶν τοῦ 2019 θὰ ὑπάρξουν δραματικὲς ἐξελίξεις στὸ Μακεδονικὸ ζήτημα.
Ἡ κυβέρνηση Ζάεφ βοηθεῖται ἀπὸ ἰσχυροὺς παράγοντες στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ τῶν Σκοπίων καὶ ἀσφαλῶς θὰ βρεῖ πάλι τὶς ψήφους τῶν βολικῶν βουλευτῶν ποὺ τοῦ χρειάζονται γιὰ νὰ ὁριστικοποιήσει τὴ δική του συγκατάθεση στὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Πάντα ὑποστηρίζω ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία ποὺ παίζεται στὰ Σκόπια μοῦ μοιάζει γιὰ θεατρικὴ παράσταση. Ἡ συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ εἶναι τόσο ὀφθαλμοφανῶς καὶ τόσο σκανδαλωδῶς ἑτεροβαρὴς ὑπὲρ τῶν Σκοπίων, ποὺ θὰ πρέπει στὰ παρασκήνια νὰ πανηγυρίζουν οἱ γείτονές μας ὅτι...«μᾶς τὴν ἔφεραν». Μόνον ὅσοι εἶναι ἀνόητοι δὲν θὰ τὸ κάνουν.
πηγη

Μετὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας ἀπὸ τὰ Σκόπια τὸ θέμα περνάει στὴν Ἑλλάδα. Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἐπικύρωση καὶ ἀπὸ Αὐτὴν τῆς συμφωνίας μπορεῖ νὰ συγκληθεῖ πλέον ἀνὰ πάσα στιγμή. Ἐν ὄψει αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης «πάντες» οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Μακεδονίας (22 στὸν ἀριθμὸ) ὑπέγραψαν τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποία κάνουν ἔκκληση πρὸς τὴν πολιτειακὴ καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου νὰ μὴν ἐπικυρώσουν τὴν συμφωνία.


Ἡ ἐπιστολὴ ἀπευθύνεται καὶ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος, ἕως τώρα, τηρεῖ στάση σιωπῆς πρὸς τὴν ἐπιστολὴ τῶν 22 Ἀρχιερέων, ἀδιαφορίας γιὰ τὸ μέλλον τῆς Μακεδονίας καὶ εὐνοϊκῆς πρὸς τὴν κυβέρνηση Τσίπρα καὶ πρὸς τὴν ἐπιδίωξή της νὰ περάσει τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ὁ κ. Ἱερώνυμος προτιμά την ἠρεμία τῆς βουκολικῆς ζωῆς στὴ Ζάλτσα, ὅπου τὸ καταφύγιό του.


Παραδόξως οἱ 22 Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας δὲν ἀπευθύνθηκαν στοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι λάθος τους, ὅπως λάθος τους εἶναι πὼς δὲν τὴν ἀπηύθυναν τὴν ἐπιστολή τους στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὡς προϊσταμένη τους Ἀρχή. Γιὰ νὰ μὴ φανεῖ ὅτι ἡ ἐν λόγω ἐπιστολή, ποὺ γράφτηκε μὲ γενναιότητα καὶ ἐκφράζει τὸ «πιστεύω» τῆς μεγάλης πλειοψηφιάς τοῦ λαοῦ, εἶναι μία φωτοβολίδα ποὺ ἐκτοξεύθηκε γιὰ νὰ δικαιολογηθοῦν οἱ ἴδιοι στὶς ἐπερχόμενες δραματικὲς ἐξελίξεις γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ γενικότερα γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ὀφείλουν νὰ προκαλέσουν ἄμεση σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας. Αὐτὴ ὀφείλει νὰ συζητήσει καὶ νὰ λάβει πρακτικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Μὲ βάση τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ συγκαλέσει τὴν Ἱεραρχία κατόπιν αἰτήσεως τοῦ 1/3 τῶν μελῶν Της, δηλαδὴ 27 Ἀρχιερέων. Ἤδη στὴν ἐπιστολὴ τῶν 22 ἐξέφρασαν δημόσια τὴν ὑποστήριξή τους, τουλάχιστον τρεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ μὲ τὸ περιεχόμενό της συμφωνεῖ τὸ σύνολό τους. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἂν κληθοῦν θά ὑπογράψουν τὴν αἴτηση σύγκλησης. Τὸ κατεπεῖγον της έγκειται στὸ νὰ ἀποδειχθοῦν οἱ ἀρχιερεῖς «προμηθεῖς καὶ ὄχι ἐπιμηθεῖς» καὶ νὰ προλάβουν τὶς τραγικὲς ἐξελίξεις...-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου