Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 06, 2017

«Έμφυλες ταυτότητες»... η ΑΜΑΡΤΙΑ γίνεται μάθημα σχολείου!Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γονείς να υποβάλλουν αμέσως αιτήσεις αποδέσμευσης των παιδιών τους από αυτές τις διδασκαλίες!


-Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ:

Προστατεύστε την ψυχοσωματική υγεία των παιδιών σας!

-Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας προς τους γονείς:

Δώστε μάχη για τα παιδιά σας!

-Μητροπολίτης Ύδρας Εφραίμ:Ο Θεός εποίησε άρσεν και θήλυ – Όλα τα άλλα είναι παρά φύσιν!

Γιατί ο Λόγος του Ζωντανού και Μόνου Αληθινού Τριαδικού Θεού και Χριστού μας διά μέσω του Ζωντανού Αγίου Αποστόλου Παύλου είναι:


Ρωμ 1:26: Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,  ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξευκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.


Α Κορ 6:9: οὔτε πόρναι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι (βλ. όμως και 5:11 πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ

Α Τιμ 1:9: δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται Ιουδα  7 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περί αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. (βλ. όμως και το στ. 6 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀῑδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν) Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, με πατρικούς λόγους, ζητά από τους γονείς να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να παρακαλουθήσουν τη θεματική αυτή ενότητα.
Η εγκύκλιός του αναφέρει συγκεκριμένα:
Αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως,

1. Σας γράφω με πόνο πολύ και ανησυχία μεγάλη στην παρούσα μου εγκύκλιο προς σας. Τα Σχολεία μας αγαπητοί μου, είναι χώροι ιεροί, στα οποία πηγαίνουν τα αγαπητά και χαριτωμένα σας παιδιά, για να μορφωθούν και να διαπλάσουν καλό και ενάρετο χαρακτήρα, για να γίνουν καλοί και ωφέλιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Ναί! Στην ευλογημένη μας πατρίδα, την ένδοξη και αθάνατη Ελλάδα μας, η παιδεία άπό παλαιά δεν θεωρείτo μόνον ως προσφορά γνώσεων, αλλά απέβλεπε και στο να μορφώσει την ψυχή του μαθητού, στο να τον διαπλάσει ενάρετο άνθρωπο και χρηστό πολίτη. Είναι ωραίο το αρχαίο εκείνο ρητό που χαρακτηρίζει την ελληνική μας παιδεία: «Πάσα παιδεία χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται».

2. Αλλά τι είναι, χριστιανοί μου, αυτή η εγκύκλιος, που μας ήρθε τώρα τελευταία στα Σχολεία μας από το Υπουργείο Παιδείας; Κατά την εγκύκλιο αυτή οι μαθητές των σχολείων μας, τα δικά σας, δηλαδή, καλά παιδιά, ω γονείς, και τα αγαπητά σας εγγόνια, ω γιαγιές, πρέπει να ακούσουν μαθήματα για τη λεγόμενη «ομοφυλοφιλία», για να μην αισθάνονται τάχα αποτροπιασμό και αποστροφή προς το αμάρτημα αυτό, αλλά και να μην νοιώθουν αργότερα και ενοχή, αν τυχόν πέσουν στο αμάρτημα αυτό. Αλλά η ομοφυλοφιλία το ξέρουμε όλοι ότι είναι αφύσικο πράγμα. Είναι το αμάρτημα των κατοίκων των Σοδόμων και των Γομόρων, που κατεστράφησαν οικτρά για τις ασέλγειές τους, όπως το διαβάζουμε στην Αγία Γραφή (Γεν. κεφ. 19). Ο απόστολος Παύλος περιγράφει το πάθος αυτό με πολύ φοβερές εκφράσεις για τους προ Χριστού ανθρώπους, λέγοντας γι’ αυτούς ότι «παραδόθηκαν σε αισχρές επιθυμίες… και σε ατιμωτικά πάθη.
Γιατί οι γυναίκες άλλαξαν τη φυσική σχέση και χρήση στην πάρα φύση και εξευτελίστηκαν με ακατανόμαστες ασέλγειες. Κατά τον ίδιο τρόπο – συνεχίζει να λέει ο απόστολος – και οι άνδρες άφησαν την φυσική σχέση και χρήση με την γυναίκα και άναψαν από φλόγα ασυγκράτητης επιθυμίας μεταξύ τους, πράττοντες αρσενικοί με αρσενικούς άτιμες πράξεις» (Ρωμ. 1,24-27). Αυτό είναι η ομοφυλοφιλία. Και τώρα, αγαπητοί μου, με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, στην Ελλάδα μας μάλιστα αυτό το φρικτό και φοβερό, τώρα, λέγω, καλούνται τα παιδιά μας να διδαχθούν και να μαθητευθούν το τι είναι η αφύσικη αυτή αισχρότητα και να την δεχθούν στην ζωή τους ως κάτι το φυσικό.

3. Εμείς χριστιανοί μου, εγώ ο επίσκοπος σας και όλοι οι κληρικοί της Μητροπόλεώς μας, που αγωνιούμε για σας και τις οικογένειές σας, εμείς, λέγω, σαν τοπική Εκκλησία, όχι απλώς πονούμε αλλά και αγανακτούμε για το κακό που πρόκειται να γίνει με την εγκύκλιο αυτή του Υπουργείου Παιδείας στην μαθητιώσα νεολαία μας.
Αλλά την δυναμική μάχη στο θέμα αυτό πρέπει να την δώσετε σείς, οι γονείς. Τα παιδιά σας είναι αποκλειστικά δικά σας. Εσείς αγωνιάτε και χύνετε και ιδρώτα και αίμα για τα παιδιά σας, για να τα καμαρώσετε αύριο καλούς άνθρωπους στην κοινωνία. Πως θα επιτρέψετε, λοιπόν, τώρα, αυτά τα καλά σας παιδιά, που ζήτε γι᾽ αυτά, να διδάσκονται τέτοια πράγματα στο Σχολείο;

Σας πληροφορώ ότι βάσει του ισχύοντος νόμου έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε και να ασκήσετε το καθήκον σας ως γονείς.

Σας προτρέπω να υποβάλετε, όσο το δυνατόν το γρηγορότερο, στον Διευθυντή του Σχολείου σχετική αίτηση, με την οποία θα απαιτείτε ότι δεν δέχεσθε το παιδί σας να ακούσει σχετική πληροφόρηση για την ομοφυλοφιλία.
Όσα είναι ανάγκη να ξέρει το παιδί για το θέμα αυτό θα του τα πείτε εσείς οι γονείς καλύτερα από τον κάθε ένα. Σας πληροφορώ ότι την σχετική αίτηση, για να την υποβάλετε στο Σχολείο των παιδιών σας, θα μπορείτε να την λαμβάνετε από τους ιερείς της ενορίας σας.

Παρακαλώ, ω χριστιανοί γονείς, μην αδιαφορήσετε για αυτά που σας έγραψα, κατά καθήκον μου, σαν επίσκοπός σας στην εγκύκλιό μου αυτή. Πρόκειται για το πιο μεγάλο αγαθό που έχουμε. Πρόκειται για ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Έντονες είναι οι αντιδράσεις στην κοινωνία και στην Εκκλησία με τη θεματική εβδομάδα που θα εφαρμοστεί στα σχολεία το δεύτερο τετράμηνο και μία από τις θεματικές ενότητες είναι οι «έμφυλες ταυτότητες».

Πιστοί, θεολόγοι, σύλλογοι και οικογένειες βλέπουν πως στα σχολεία θα μπει ως θέμα συζήτησης ένα ζήτημα που έρχεται απέναντι σε όσα γνωρίζουμε ως σήμερα, σε όσα ορίζει η ανθρώπινη φύση και θα κληθούν παιδιά να συζητήσουν και να ενημερωθούν γι’αυτό.

Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν κρύβουν την ανησυχία τους στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Ο Μητροπολίτης Ύδρας κ.Εφραίμ μιλώντας στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ σχολίασε με έντονο τρόπο την πρωτοβουλία του υπουργείου.
«Η Εκκλησία δε συμφωνεί. Δεν το δέχεται», είπε αρχικά και συνέχισε: «Η ζωή ξεκινά από τον Παράδεισο. Ο Θεός εποίησε άρσεν και θήλυ και μέχρι τώρα έτσι πορευόμαστε, αυτή είναι η φυσική οδός. Όλα τα άλλα είναι παρά φύσιν και είναι πράγματα που μας βγάζουν έξω από τον πολιτισμό μας, την Πίστη μας».
Πολλοί γονείς σκέφτονται την αντίδραση που θα πρέπει να υπάρχει στο θέμα αυτό και ο Ιεράρχης απαντώντας σχετικά είπε: «Πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ το θέμα. Δεν πρέπει να περάσει στα σχολεία. Οι πιστοί Χριστιανοί πρέπει να αντιδράσουν, και να αποσύρουν τα παιδιά τους από το μάθημα αυτό».
Μάλιστα σχολίασε ως σωστή, νομικά και θεολογικά, την πρόσφατη εγκύκλιο του Μητροπολίτη Πειραιώς για το θέμα.

Ο Μητροπολίτης κ.Εφραίμ θα είναι ο εισηγητής στην προσεχή έκτακτη Ιεραρχία τον προσεχή Μάρτιο για το θέμα των Θρησκευτικών. Κληθείς να σχολιάσει αν το ζήτημα εμπίπτει στο διάλογο με την Πολιτεία, δήλωσε: «Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών. Αλλά αν το θέμα της εγκυκλίου του υπουργείου ανοίξει, τότε θα το συζητήσουμε».


Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ καλεί τους γονείς και τους κηδεμόνες να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να λάβουν μέρος στη θεματική εβδομάδα που διοργανώνει στα σχολεία το υπουργείο Παιδείας και μεταξύ των θεμάτων είναι οι «έμφυλες ταυτότητες».

Την προσεχή Κυριακή, στους Ναούς της Μητρόπολης Πειραιώς θα διαβαστεί η κάτωθι εγκύκλιος και οι γονείς θα μπορούν να λάβουν τη δήλωση απαλλαγής.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15
Προς
Τον Ιερόν Κλήρον και τον φιλόχριστον λαόν
της καθ’ ημάς Θεοσώστου Μητροπόλεως


Να αναγνωσθή ευκρινώς αντί κηρύγματος κατά την Κυριακή 29η Ιανουαρίου ε.ε και να ευρίσκωνται εις το Επιτροπάτο φωτοτυπημένες οι συνημμένες δηλώσεις για να παραληφθούν από τους πιστούς γονείς ή κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίου:

Τέκνα μου αγαπητά,
Σήμερα ο Σατανάς σηκώνει πάλι με αυθάδεια το κεφάλι και απειλεί να καταστρέψει ο,τι ωραίο, υψηλό, ηθικό, πνευματικό, χριστιανικό, ευαγγελικό, αποστολικό και πατερικό, έχει κατορθωθεί κατά το δισχιλιετές διάστημα της ζωής και δράσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Προσπαθεί να εκτροχιάσει τον άνθρωπο από τον σκοπό της δημιουργίας του που είναι η υποταγή της σάρκας στο πνεύμα, η πνευματοποίηση και η κατά χάριν θέωση του ανθρώπου, και όχι το αντίθετο, η σαρκοποίηση, η υποταγή του πνεύματος στη σάρκα. Αυτό αποτελεί ανατροπή του σχεδίου του Αγίου Τριαδικού Θεού για τον άνθρωπο.
Ο αντικείμενος Σατανάς θέλει τον άνθρωπο δούλο της σάρκας, της ηδονής, της αμαρτίας, όχι πνευματικό, αλλά υλικό δημιούργημα, σαν τα άλογα ζώα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ως Σώμα Χριστού, είναι το ιατρείο των ψυχικών και σωματικών παθών και η χώρα των μεταποιουμένων αμαρτωλών, και όχι των σατανικώς και αμετανοήτως εμμενόντων στην διαστροφή της αληθείας και της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας και οντολογίας.

Διαχρονικά, η Εκκλησία του Αγίου Τριαδικού Θεού, αγωνιζομένη επί της Γης, στηλιτεύει την πολυποίκιλη τραγικότητα της ειδεχθούς αμαρτίας, ως αποκοπής και σχάσης από την κοινωνία με τον Ζώντα Θεό, τον Δημιουργό της ζωής, και όχι τον αμαρτωλό άνθρωπο, τον οποίο περιθάλπει διά των ευχών και των ιερών μυστηρίων της και περιβάλλει με άφατη στοργή και συμπάθεια, εφαρμόζοντας κατά περίπτωση και την οικονομία, μέσω της οποίας ρυθμίζει την επιστροφή και ανάνηψή του.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την προσωπική και ιδιωτική ζωή κάθε προσώπου, ως υπεύθυνη ελεύθερη επιλογή. Δεν έχει πρόθεση ούτε να επέμβει ρατσιστικά ούτε να αναστείλει δικαιώματα και ελευθερίες.

Η απενοχοποίηση, όμως, του εγκλήματος της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας, με την θεσμική αναγνώριση των αισχίστων παθών της ομοφυλοφιλίας σήμερα, της παιδοφιλίας αύριο (βλ. Ολλανδία) και της κτηνοβασίας μεθαύριο (βλ. Γερμανία), αποτελεί ασύγγνωστο και τερατώδες κακούργημα εις βάρος του αιωνίου Θεού και του ανθρωπίνου προσώπου, το οποίο εξισώνεται πλήρως με την ύβρη των Σοδόμων και Γομμόρων.

Η αθώωση, υποστήριξη και παρουσίαση των αισχρών και ατίμων παθών ως φυσιολογικής καταστάσεως και ως απλής διαφορετικότητος προσκρούει στην πανανθρώπινη συνείδηση, η οποία ανά τους αιώνες γνωρίζει ως φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά τις σχέσεις ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα, στο άρσεν και το θήλυ.

Αυτή είναι η ανθρώπινη φυσιολογία και οντολογία. Κάθε άλλη σχέση ανατρέπει την ανθρώπινη οντολογία, ως παρά φύσιν εκτροπή, η οποία δεν παρατηρείται ούτε και στα ζώα, παρά τα κατασκευασθέντα «ντοκυμαντέρς» του Σιωνιστικού συστήματος.
Ιδιαίτερα η Αγία Γραφή, που εκφράζει το θέλημα του Θεού, του Δημιουργού του ανθρώπου και σοφού Γνώστη της ανθρωπίνης φύσεως, καταδικάζει την ομοφυλοφιλία ως πάθος, ατιμία και ασχημοσύνη, το οποίο τιμωρήθηκε αυστηρά με φωτιά και θειάφι στην πόλη των Σοδόμων και Γομόρων.

Για το σύνολο των Αγίων Πατέρων η ομοφυλοφιλία είναι το πιο σιχαμερό και ακάθαρτο αμάρτημα και αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τον Θεό – Δημιουργό του ανθρώπου σε άρσεν και θήλυ και βλάσφημη κατάργηση του Ευαγγελίου.

Η δημόσια προβολή της ομοφυλοφιλίας, εκτός του ότι προσβάλλει την δημόσια αιδώ και την θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει προς τους νέους μηνύματα ανώμαλης σεξουαλικής συμπεριφοράς και αποτελεί τορπίλλη στα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας και της κοινωνίας με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και αιτία ψυχοπαθολογικών διαταραχών στα παιδιά, που θα ανατραφούν από ομοφυλοφιλικά ζεύγη, όπως επιδιώκεται.

Στον νέο αιώνα της βασιλείας του Θεού, που πραγματοποιείται μέσα στην ιστορική πορεία και ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εγκαταλείπονται τα παλαιά πάθη, τα γήινα, τα σαρκικά, και βιώνεται από τώρα, κατά τις δυνατότητες κάθε πιστού, είτε μέσα στον ευλογημένο θεσμό του γάμου ως εγκράτεια και σωφροσύνη, είτε στον ισάγγελο βίο των μοναχών με την αρετή της παρθενίας, η πορεία από το «κατ᾽ εικόνα» στο «καθ᾽ ομοίωσιν», η νίκη του πνεύματος επί της σάρκας, η αγγελοποίηση του ανθρώπου στη θέση του φθονερού και εκπεσόντος από την αγγελική τάξη Εωσφόρου.

Αναφερόμενος ο Χριστός στην αιφνιδιαστική έλευση της ημέρας της κρίσεως, που θα ξαφνιάσει όσους ανέμελα και αφρόντιστα ζούν μέσα στις υλικές και σαρκικές απολαύσεις, λέγει ότι θα πάθουν αυτό, που έπαθαν προ του κατακλυσμού οι άνθρωποι, δίνοντάς μας έτσι ακριβέστατη εικόνα της υλιστικής και σαρκικής ζωής τους : «Ώσπερ γαρ ήσαν εν ταίς ημέραις του Νώε ταίς προ του κατακλυσμού τρώγοντες και πίνοντες, … άχρι ης ημέρας εισήλθε Νώε εις την κιβωτόν, και ουκ έγνωσαν έως ήλθεν ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας, ούτως έσται και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου».

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς προσθέτει και τον τρόπο ζωής των Σοδομιτών, όμοιο προς την ζωή των ανθρώπων προ του κατακλυσμού : «Και καθώς εγένετο εν ταίς ημέραις Νώε, ούτως έσται και εν ταίς ημέραις του υιού του ανθρώπου· ήσθιον, έπινον άχρι ης ημέρας εισήλθε Νώε εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας.

Ομοίως και ως εγένετο εν ταίς ημέραις Λωτ· ήσθιον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν· η δε ημέρα εξήλθε Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ᾽ ουρανού και απώλεσεν άπαντας».

Ο ίδιος ευαγγελιστής παρουσιάζει τον Σωτήρα Χριστό να εξαγγέλλει τον νέο αιώνα της βασιλείας του Θεού, όπου οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σαρκικά και ζούν ως άγγελοι˙ «Οι δε καταξιωθέντες του αιώνος εκείνου τυχείν και της αναστάσεως της εκ νεκρών… ισάγγελοι γαρ εισι και υιοί εισι του Θεού της αναστάσεως υιοί όντες».
Μέσα, λοιπόν, στην καινή κτίση της βασιλείας του Θεού ο καινός, ο νέος άνθρωπος, που κτίσθηκε εν Χριστώ, θάπτει τον παλαιό άνθρωπο, νεκρώνει τα πάθη και τις αμαρτίες και πραγματοποιεί το θαύμα της μεταμορφώσεώς του κατά το θέλημα του Θεού και κατ᾽ εικόνα Χριστού.

Από την εποχή του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων ζούμε αυτό το θαύμα· η άγονη πριν και στείρα ανθρωπότητα γέννησε και καρποφόρησε εκατομμύρια αγίων ανθρώπων, οσίων, ασκητών, παρθένων, νέων και νεανίδων, που κατόρθωσαν με τους πνευματικούς τους αγώνες όχι να αποφύγουν απλώς το παρά φύσιν και να μείνουν στο κατά φύσιν, αλλά να φθάσουν και στο υπέρ φύσιν, εκπλήττοντας ακόμη και τους αγγέλους, που έβλεπαν ανθρώπους συνδεδεμένους με σάρκα να κατανικούν τον άσαρκο Σατανά και να συναγωνίζονται τους αγγέλους.

Οι ύμνοι προς τους οσίους ασκητές αυτά τα κατορθώματα εξυμνούν. Διδάσκουν οι όσιοι άνδρες και οι όσιες γυναίκες «υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ, επιμελείσθαι δε ψυχής πράγματος αθανάτου». Έζησαν ως «άσαρκοι» επί της γης, ως «εν σώματι άγγελοι», «των δαιμόνων ώλεσαν τας φάλαγγας, των αγγέλων έφθασαν τα τάγματα, ων τον βίον αμέμπτως εζήλωσαν».

Οι σαρκικές πράξεις, εκτός του ιερού μυστηρίου του Γάμου, χωματοποιούν αναπόδραστα την ψυχή του ανθρώπου και καταστρέφουν τις πνευματικές του εφέσεις, σκοτίζοντας τον ανθρώπινο νού, και καταλύουν την δυνατότητα κοινωνίας με τον Πανάγιο Θεό, που διασαλπίζει διαχρονικά «ου μη μείνη το πνεύμά μου εν τοις ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα διά το είναι αυτούς σάρκας».

Η σχέση με τον Θεό είναι βέβαια θέμα ελευθέρας επιλογής, κατά την διάρκεια της επιγείου ζωής. Ο Πανάγιος, όμως, Θεός, στο επέκεινα, στην άλλη, την αιώνια ζωή, όταν άπασα η ανθρωπότης θα υποστεί την κοινή και καθολική κρίση, όπου «ουκ έστι μετάνοια», θα στηλιτεύσει, όπως αποδεικνύεται μέσω των Ιερών Γραφών, των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, και την αμαρτία και τον αμαρτωλό.

Οι φρικώδεις λόγοι του Σαρκωθέντος Θεού Λόγου, «Πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ητοιμασμένο τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού», αποδεικνύουν τα πράγματα.

Όλα τα προαναφερθέντα έχουν άμεση και άρρηκτη σχέση με την σωτηρία, τον εξαγιασμό, την κατά χάριν θέωση του ανθρώπου. Έχουν δηλ. σωτηριολογικές συνέπειες.

Είναι θέμα ζωής και θανάτου, μετοχής του Παραδείσου ή της κολάσεως. Όποιος διακατέχεται από τα αισχρά και άτιμα πάθη και δεν τα καταπολεμά εν μετανοία, αλλά αντιθέτως υπερηφανεύεται γι’αυτά και προσπαθεί να τα νομιμοποιήσει επίσημα και θεσμικά ως φυσιολογικά, δεν σώζεται, χάνει τον Παράδεισο.

Ο λόγος του Απ. Παύλου, που είναι το στόμα του Χριστού, είναι σαφέστατος, καθαρός και ξάστερος˙ «μη πλανάσθε˙ ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοίται, ούτε πλεονέκται, ούτε κλέπται, ούτε μέθυσοι, ου λοίδωροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι».

Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται πασίδηλα ότι η δήθεν σχετική πρόοδος και δημοκρατική ευαισθησία, τα δήθεν σχετικά «ανθρώπινα δικαιώματα» και ο δήθεν ελεύθερος αυτοπροσδιορισμός και προσανατολισμός περί το γενετήσιο ένστικτο και την ταυτότητα του φύλου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η καταβαράρθρωση και ο καταποντισμός της ανθρωπίνης ελευθερίας και αξιοπρέπειας και ο πλήρης ευτελισμός της εννοίας «άνθρωπος», που στην ελληνική γλώσσα σύγκειται από το επίρρημα «άνω» και το ρήμα «θρώσκω», που σημαίνει «άνω βλέπω, άνω φέρομαι».

Τα ανωτέρω αυτονόητα μας υποχρεώνει να αναφέρωμε στην αγάπη Σας η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου με την οποία εντέλλεται όλα τα Γυμνάσια της χώρας να υλοποιήσουν θεματική εβδομάδα για τους μαθητές με εξέτασι μαζί με άλλα ζητήματα και της ενότητος: «Έμφυλες ταυτότητες» με την οποία επιδιώκεται η απενοχοποίησι στις συνειδήσεις των μικρών μαθητών Γυμνασίου της ομοφυλοφιλίας και η εμπέδωσι στις συνειδήσεις τους της δυνατότητος ανατροπής της ανθρώπινης φυσιολογίας ώστε τα αγόρια και τα κορίτσια να μην θεωρούν ως δεδομένο το φύλο που ο Θεός τους δώρισε κατά την σύλληψη και γέννηση τους αλλά καλούνται να αποφασίσουν να διαλέξουν το φύλο που νομίζουν ότι προτιμούν.

Αντιλαμβάνεσθε το μέγεθος του εγκλήματος κατά των παιδιών μας που επιχειρεί στο όνομά μας και χωρίς τη γνώμη μας, αυταρχικά και αντιδημοκρατικά η Ελληνική Πολιτεία και μάλιστα διά της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επομένως είναι η ώρα μηδέν για τους γονείς και κηδεμόνες να προστατεύσουν την ψυχοσωματική υγεία των παιδιών τους από αυτή την άμεση επίθεση στη διαμόρφωση των χαρακτήρων τους και στις ρίζες της κοινωνίας μας και του Έθνους μας.

Γι’ αυτό καλώ όλους τους γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας να προμηθευτούν από τις Ενορίες τους δηλώσεις απαλλαγής από την θεματική εβδομάδα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές προστατεύστε τα παιδιά μας από την λαίλαπα χωματοποίησης της ψυχής τους και διαστροφής της προσωπικότητός τους. Δυστυχώς είναι εσχάτη ώρα!

Προσευχηθείτε θερμά στον Κύριο να σώσει την νεότητα από την νέα αυτή επίθεση του διαβόλου και των οργάνων του.
Μετ’ ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ....: 
https://www.minedu.gov.gr/dimofili/26253-23-12-16-thematiki-evdomada-me-titlo-soma-kai-taftotita-sto-gymnasio

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Ταχ. Δ/νση:Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Βάρλα,
Χ. Αρβανίτη
Τηλέφωνο: 210344 3272, 2242
Email: t05sded@minedu.gov.gr

23-12-16 Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017.(Η φωτογραφία είναι από του υπουργείου την ιστοσελίδα!)


Kατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιείται στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα». Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και, κατά το τρέχον έτος, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.

Η εστίαση του περιεχομένου της φετινής Θεματικής Εβδομάδας στα ζητήματα αυτά απορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας την οποία διέρχονται οι μαθητές/-τριες του Γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα της διατροφής, των έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών συνδέονται άμεσα με την υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων και έφηβων μαθητών/τριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψή τους και εν γένει με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους/τις συνομιλήκους/ες τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Υπό αυτήν την έννοια, η εστίαση της Θεματικής Εβδομάδας στους παραπάνω βασικούς άξονες αντλεί από την ευρύτερη σημασία που αποκτά για τους/τις μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας, η κατάρριψη μύθων που συνδέονται με τη χρήση των ουσιών ή/και την υιοθέτηση «εξαρτητικών» συμπεριφορών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, λήψης αποφάσεων, αντίστασης στην πίεση των ομηλίκων, μείωσης του άγχους και θετικής αντιμετώπισης των καταστάσεων.

Επιπροσθέτως, η Θεματική Εβδομάδα αντλεί από τη μεθοδολογία παρεμβάσεων που έχουν χαρακτηριστικά καθολικής πρόληψης και απευθύνεται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς), με στόχο την παροχή υποστήριξης, σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα, όχι μόνο στους μαθητές/τριες του σχολείου, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Γενικότερα, τα θέματα που διαμορφώνουν στάσεις (όπως, για το τρέχον σχολικό έτος, η διατροφή, η πρόληψη του εθισμού ή οι έμφυλες ταυτότητες) είναι χρήσιμο να γίνονται αντικείμενα μιας όσο το δυνατόν πιο "ολιστικής" προσέγγισης και μιας βιωματικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών. Οι βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση επιτρέπουν στη συνέχεια την αναστοχαστική διαδικασία και διευκολύνουν την ανάπτυξη κριτικής στάσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των σχέσεων όλων όσοι/ες συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα.

Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. Η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στη Θεματική Εβδομάδα σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις Δράσεις Αγωγής Υγείας αναμένεται να ενισχύσει την επικοινωνία και τις σχέσεις συνεργασίας τόσο εντός του σχολείου όσο και έξω από αυτό, στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας.

To έγγραφο σε μορφή pdf
Το σχέδιο υλοποίησης σε μορφή doc
(Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/dimofili/26253-23-12-16-thematiki-evdomada-me-titlo-soma-kai-taftotita-sto-gymnasio )

Μέρος της δημοσίευσης του υπουργείου θρησκευμάτων....:

Βαθμός Ασφαλείας
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 23-12-2016
Αρ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2

... σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιείται στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα».
... εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.
... είναι χρήσιμο να γίνονται αντικείμενα μιας όσο το δυνατόν πιο "ολιστικής" προσέγγισης και μιας βιωματικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών. Οι βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση επιτρέπουν στη συνέχεια την αναστοχαστική διαδικασία...
Ομοφοβία και Τρανφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο...

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΒΛΟΥ*********************
Κάποιος είπε: Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει…

Και ο Αββάς Θεόδωρος είχε πει: "Πολλοί στην εποχή μας διάλεξαν την ανάπαυση, προτού τους την δώσει ο Θεός."
Άσωτος Υιός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου