Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τρίτη, Νοεμβρίου 15, 2016

Η μελέτη οδηγεί στην Αλήθεια, η Εκκλησία την ζωντανεύει...

Όταν μελέτησα την Παλαιά Διαθήκη και μετά μελέτησα την Καινή Διαθήκη, είπα στον εαυτό μου, δεν μπορεί κανένας άλλος, να συνδέσει τόσο θαυμαστά αυτές της δύο Διαθήκες. Μόνος του ο Νόμος ήταν αδύνατον να εφαρμοστεί από τον αδύναμο άνθρωπο. Με την Σταύρωση του Χριστού και με την Θεία Κοινωνία είναι δυνατό τώρα στον άνθρωπο, να ζήσει στην καρδιά του τον Νόμο... Και δεν έχω λόγο να μην πω και εγώ, με τα ρυπαρά μου χείλη...:
Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὸ τὸν κοινὸν Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμονες.
Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν. Ἐπὶ τούτοις τοὺς τῆς εὐσεβείας Κήρυκας ἀδελφικῶς τε καὶ πατροποθήτως εἰς δόξαν καὶ τιμὴν τῆς εὐσεβείας, ὑπὲρ ἧς ἀγωνίσαντο, ἀνευφημοῦμεν καὶ λέγομεν· Τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων εὐσεβῶν Βασιλέων, ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Αἰωνία ἡ μνήμη.
Τούτων τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας μέχρι θανάτου ἄθλοις τε καὶ ἀγωνίσμασι καΙ διδασκαλίαις παιδαγωγεῖσθαί τε καὶ κρατύνεσθαι Θεὸν ἐκλιπαροῦντες, καὶ μιμητός τῆς ἐνθέου αὐτῶν πολιτείας μέχρι τέλους ἀναδεικνύσθαι ἐκδυσωποῦντες, ἀξιωθείημεν τῶν ἐξαιτουμένων, οἰκτιρμοῖς καὶ χάριτι τοῦ Μεγάλου καὶ Πρώτου Ἀρχιερέως Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν θεοειδῶν Ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων.

Μερικοί αδερφοί νομίζουν ότι η Παραδόσεις της Εκκλησίες μας είναι λαϊκοί μύθοι. Κάνουν λάθος μεγάλο και ένας γέροντας είχε πει κάποτε, πως αν μελετούσαμε τουλάχιστον αυτά που γράφηκαν στην Π.Δ. και στην Κ.Δ. και μετά και τα άλλα βιβλία των άλλων θρησκειών, θα βλέπαμε την Αλήθεια, τουλάχιστον στο κατά γράμμα Της. Και αν προσευχόμασταν, μιλούσαμε στο Θεό που αδυνατούμε να Τον ξεχωρίσουμε, ανάμεσα σε τόσα είδωλα, με καλή και ερευνητική προαίρεση, τότε θα ήταν η Απάντηση, συντριβή για τις όσες γνώσεις καμαρώναμε, ότι αποκτήσαμε για τον Θεό!!! Με λίγα λόγια Ορθοδοξία, η μόνη Ορθή Δόξα του Κυρίου και η δική μας κοντά Του!

Μην έχουμε αυταπάτες και με τις ελεημοσύνες και την καλή συμπεριφορά πιστεύουμε ότι θα αξιωθούμε να δούμε την αρχική μας Δόξα, κοντά στον "Ξένο" Χριστό. Ότι και να κάνουμε καλό, αρνούμενοι τον Χριστό, κρύβει εγωισμό που δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Με τον Κύριο αλλάζουν τα πράγματα και έρχεται η κάθαρση της ψυχής μας, όπως πρέπει και Εκείνος γνωρίζει, με Υπέρλογο και Υπερφυσικό Τρόπο και ο Κύριος νικά τα λεπτά και αόρατα πάθη μας, για εμάς, ώστε να αξιωθούμε να ενωθούμε με το Καθαρό και Άκτιστο Φως Του. Θέλημά Του η Αγιότητά μας, γιατί Άγιος είναι. Εμείς απλά υπομονή, αγώνα, συμμετοχή στα Ακατάληπτα Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας Του και ελπίδα πως θα μας λυπηθεί και θα μας αξιώσει... Με τον νου μας δεν μπορούμε να νοήσουμε τον Θεό. Με τον Χριστό και την καρδιά μας, μπορούμε να προετοιμαστούμε για Αυτή την Συνάντηση. Εκείνος μπορεί. Και είναι Φριχτό το Αγαθό της Ελευθερίας που αποκτήσαμε... και η σχέση μας με τον Θεό, αποτελεί προσωπική υπόθεση, για τον κάθε έναν μας... πρέπει να είναι Υπαρκτή Σχέση και όχι φιλοσοφική, κοσμική, θεωρητική ή ψυχολογική, όχι λογική... Εκείνος δίνει και την προσευχή και την Σχέση Αυτή...

Συγχωρήστε με για την Εικόνα που έφτιαξα, θέλοντας να δείξω την Άρρητη Σχέση της Αδύνατης Δικαίωσης της Παλαιάς Διαθήκης (Αυτοδικαίωσης  όπως παρατηρείται σε όσους αναιρούν την Ιεροσύνη και τα Μυστήρια της Εκκλησίας), με την Αγιότητα που προσφέρεται μέσω της Καινής Διαθήκης και το Αίμα του Γλυκύτατου Κυρίου Ιησού Χριστού μας, από τον Ίδιο τον Κύριο.  

 ΤΟ ΤΡΙΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ... ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ!!!
http://logia-tou-aera.blogspot.gr/2016/11/blog-post_20.html
Άσωτος Υιός.

1 σχόλιο:

  1. ΤΟ ΤΡΙΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ... ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ!!!
    http://logia-tou-aera.blogspot.gr/2016/11/blog-post_20.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή