Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τρίτη, Οκτωβρίου 18, 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ > 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


1.Λουκᾶ ᾿Αποστόλου, Εὐαγγελιστοῦ, ἰατροῦ καὶ ἁγιογράφου (1ος αἰών).

2.Μαρίνου τοῦ γέροντος καὶ μάρτυρος (4ος αἰών).
3.Μνάσωνος ᾿Επισκόπου Ταμμασοῦ Κύπρου ἱερομάρτυρος. [᾿Εν Κύπρῳ 18 ἢ 19 ᾿Οκτωβρίου] (Α).
4.Γαβριὴλ καὶ Κιρμιδώλη νεομαρτύρων ἐν Αἰγύπτῳ (1522).
5.Συμεών, Θεοδώρου (μοναχοῦ) καὶ Εὐφροσύνης τῶν εὑρόντων τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἐν Μεγάλῳ Σπηλαίῳ τῆς Πελοποννήσου.
6.Τεσσαράκοντα παιδομαρτύρων.
*
7.᾿Ιουλιανοῦ ἀσκητοῦ ἐκ Μεσοποταμίας τοῦ ἐν Σινᾷ ἀσκήσαντος (337 ἢ 380) [ἑορτάζεται καὶ 17/1] (Σιν).
8.Διδύμου τοῦ τυφλοῦ.
9.᾿Ισιδώρου ἱερομάρτυρος μετὰ τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καὶ Εἰρήνης (Κρητικὸν Πανάγιον).
10.Πέτρου τοῦ Τσετίνιε Μητροπολίτου Μαυροβουνίου Σερβίας (1830) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Σ).
11.᾿Ιωσὴφ ἡγουμένου, τοῦ ἐν Βολοκολὰμκ (1515) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.Δαβὶδ ἡγουμένου τοῦ Σερπουχὼβ (1520) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Ιωσήφ, ἱερομάρτυρος τῆς Μονῆς Χαματούρα τοῦ Λιβάνου (16ος αἰών).

14.᾿Ιούστου παιδομάρτυρος ἐν Μπωβαὶ καὶ ᾿Ωξὲρ Γαλλίας (287) (Ρμ).
http://www.worldsaints.org/


Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Αναρτήθηκε από PROSKINITIS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου