Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Δευτέρα, Οκτωβρίου 10, 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ > 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Φιλίππου ἑνὸς ἐκ τῶν 7 πρώτων Διακόνων (1ος αἰών)
2.Ζηναΐδος καὶ Φιλονίλλης μαρτύρων-ἰατρῶν ἀναργύρων γυναικῶν (1ος αἰών).
3.Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ, ᾿Επισκόπου Νικαίας (850).

4.Νεκταρίου, ᾿Αρσακίου καὶ Σισινίου Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
5.Φιλοθέου τοῦ Κοκκίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (14ος αἰών).
6.᾿Ιωνᾶ τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Κύπρῳ (τοπικὸς ἅγιος) (Α).
7.Θεοφάνους τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών).
8.Λεωνίδου τῆς ῎Οπτινα (1841).
9.Γκομὰρ τοῦ ῾Ολλανδοῦ προστάτου τοῦ Λὶρ (Μιες) (775) (ΡΔ).
10.Κέννεθ (Kenneth) ἡγουμένου τοῦ ᾿Αγκάμποε ᾿Ιρλανδίας (7ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
11.᾿Εθελβούργας ἡγουμένης τοῦ ἀββαείου τοῦ Μπάρκινκ ᾿Αγγλίας (676) (Κ) (ΡΔ).
12.Σύναξις ἁγίων τῆς ῎Οπτινα· Μωϋσέως, ᾿Αντωνίου, Λεωνίδου (Λὲβ), Μακαρίου, ῾Ιλαρίωνος, ᾿Αμβροσίου, ᾿Ανατολίου Α΄, ᾿Ισαὰκ Α΄, ᾿Ιωσήφ, Βαρσανουφίου, ᾿Ανατολίου τοῦ Νέου, Νεκταρίου, Νίκωνος ὁμολογητοῦ, ᾿Ισαὰκ ἱερομάρτυρος τυφεκισθέντος τῷ 1937 (Α)

13.Τῇ ἑπομένῃ ἀμέσως Κυριακῇ μνήμην ποιούμεθα τῆς ἐν Νικαίᾳ 7ης ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου