Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τετάρτη, Νοεμβρίου 09, 2016

Skyfall: Αιθέριες ονειρεμένες αποπλανήσεις - Σοφία Ντρέκου


Αιθέριες ονειρεμένες αποπλανήσεις
Σοφία Ντρέκου

Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου