Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Σάββατο, Ιουνίου 25, 2016

Τὸ κακὸ πάντα (μόνον) στὴν ἀρχὴ θριαμβεύει…

Τὸ κακὸ πάντα (μόνον) στὴν ἀρχὴ θριαμβεύει...1
  Μὲ τὴν ἀπόφαση γιὰ Brexit ἀνοίγει ὁ ἀσκὸς τοῦ Αἰόλου για τὴν Εὐρώπη. 


Χωρὶς βέβαια αὐτὸ νὰ σημαίνῃ ἀναγκαστικὰ κατάῤῥευση τῆς Εὐρώπης καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου. 

Τώρα εἶναι ἡ χρυσῆ εὐκαιρία γιὰ νὰ δρομολογηθοῦν ῥιζικὲς ἀλλαγὲς γιὰ μίαν πραγματικὰ ἑνωμένη καὶ δημοκρατικὴ Εὐρώπη.


Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ νόμιζαν πὼς κατάφεραν ἐπὶ τέλους νὰ νικήσουν, ὅτι ἔχουν πιὰ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο ἐπάνω στοὺς ἀνθρώπους, εἶναι οἱ μεγάλοι χαμένοι. Οἱ τράπεζες, οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις, τὰ λόμπυ τῶν τεχνοκρατῶν καὶ πολιτικῶν.

Ἀλλὰ καὶ ἡ «ἠγέτης» τῆς Εὐρώπης, ἡ Γερμανία, ποὺ ἀπεδείχθη γιὰ ἄλλη μίαν φορὰ τὸ πόσο κακὴ ἡγέτης εἶναι.
  Καταφέρνοντας νὰ κάνουν τοὺς πάντες νὰ τοὺς φοβοῦνται καὶ νὰ τοὺς ἀντιπαθοῦν, βλέποντάς τους σὰν τυράννους ἀντὶ γιὰ ἠγέτες. Νικητές, γιὰ ἄλλην μία φορὰ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἀψήφησαν τὴν θέληση τῶν ἀγορῶν καὶ τῶν τοκογλύφων, ἀκούγοντας τὸν ψίθυρο τῆς καρδιᾶς καὶ ἀκολούθησαν τὰ ὀνειρά τους, γιὰ μίαν καλλιτέρα ζωή, μὲ περισσότερη δικαιοσύνη καὶ ἰσότητα.

Τὸ κακὸ πάντα (μόνον) στὴν ἀρχὴ θριαμβεύει...2
Γιατὶ ὑπάρχει στὸν κόσμο ἐτοῦτον ἕνας μυστικὸς νόμος – ἂν δὲν ὑπῆρχε, ὁ κόσμος θὰ ‘ἦταν ἀπὸ χιλιάδες χρόνια χαμένος – σκληρὸς κι ἀπαραβίαστος: τὸ κακὸ πάντα στὴν ἀρχὴ θριαμβεύει καὶ πάντα στὸ τέλος νικᾶται.

Νῖκος Καζαντζάκης
Τὸ κακὸ πάντα (μόνον) στὴν ἀρχὴ θριαμβεύει...3


Στέφανος Θεοφανάκης


Πηγή
25 Ιούν 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου