Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τρίτη, Μαΐου 10, 2016

Η »γιορτή»της μητέρας,η νέα εποχή και το ψαλτήρι της Ορθοδοξίας.

ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑ Δεύτε καταπαύσωμεν πάσας τας εορτάς του Θεού από της γης…στόχος αέναος της νέας εποχής και των διαχρονικών μηχανισμών που την στηρίζουν και την προωθούν,είναι η καταστροφή-κατάπαυσις των εορτών του Θεού που εθέσπισε δια μέσου του Πνέυματος του Αγίου,εδώ και χιλίαδες χρόνια.Επειδή λοιπόν ο τρισκατάρατος,δεν 
 
μπορεί να μας επιβάλει δια της βίας (ακόμα) να μην εορτάσουμε την εορτή του Αντίπασχα και την ομολογία του Αποστόλου Θωμά,έβαλε την μασωνική του σπορά στο αντίθεο όργανο της αποστασίας και την υποκρισίας που ακούει στο όνομα ΟΗΕ,να θεσπίσει,δεκάδες εορτές άσχετες προς την παράδοση μας και την παρακαταθήκη των προγόνων μας.Εορτή λοιπόν της μητέρας,του πατέρα,του περιβάλοντος και δεν συμμαζεύεται.Σιγά,σιγά με τους μηχανισμούς που η νεα εποχή διαθέτει,ειδικά τα ΜΜΕ,οι εορτές της αγίας Ορθοδοξίας παραγκωνίζονται και αυτές του αιματοβαμμένου ΟΗΕ,κρατύνονται και υπερισχύουν σε μια κοινωνία που έκανε και κάνει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο.Λες και η δική μας παράδοση υστερεί σε αγάπη προς την μητέρα και τον πατέρα και τον ιερό θεσμό της οικογένειας.Η εντολή του Θεού «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» (Εξοδ. Κ, 12),έχει διαχρονική αξία και όχι περιορισμένη ημερολογιακή,όπως οι προστάτες των εκτρώσεων,της παιδεραστίας και του κιναιδισμού μας επιβάλουν.Καθημερινά στην ορθοδοξη λατρευτική ζωή,τιμούμε τις μάνες εκείνες που έδωσαν την ζωή τους για να θρησκεύουμε εμείς ελεύθερα,μαρτύρησαν για του Χριστού την πίστη την αγία,τιμούμε δε κυρίως την Μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,την γλυκειά μας Παναγία και αυτήν έχουμε πρότυπο και μπούσουλα για την επι γης ζωή μας.Το πως ο κάθε ένας και η κάθε μια από εμάς βιώνει αυτό που ονομάζουμε αντίσταση στην νέα εποχή,ξεκινάει από τα μικρά και τα ανεπαίσθητα.Αν δεν μπορούμε να αρνηθούμε να πάρουμε μέρος σε αυτές τις εορτές της νέας εποχής,πως αύριο θα αντέξουμε το μαρτύριο και την άρνηση ή όχι της πίστεως μας;Το στάδιο της Ορθόδοξης ομολογίας άνοιξε,τα στεφάνια περιμένουν αοράτως,απο εμάς εξαρτάται.Στον ψαλμό 73′,του προφήτη Δαυίδ, που ακολουθεί ,διακρίνεται ποιός είναι πραγματικά ο στόχος των νεοποχιτών,υπάρχει όμως και το τέλος..»Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκην σου..»αμήν γένοιτο!!!
»Είπον εν τη καρδία αυτών αι συγγένειαι αυτών επί το αυτό· Δεύτε και καταπαύσωμεν πάσας τας εορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ούκ είδομεν· ούκ έστιν έτι προφήτης και ημάς ου γνώσεται έτι. Έως πότε, ο Θεός, ονειδιεί ο εχθρός, παροξυνεί ο υπεναντίος το όνομα σου εις τέλος; Ινατί αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιάν σου εκ μέσου του κόλπου  σου εις τέλος; Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προ αιώνων· ειργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκραταίωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν· συ συνέτριψας τας κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαοίς τοις Αιθίοψι. Συ διέρρηξας πηγάς και χειμάρρους· συ εξήρανας ποταμούς Ηθάμ. Ση εστίν η ημέρα και ση εστίν η νυξ· συ κατηρτίσω φαύσιν και ήλιον. Σύ εποίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και έαρ· σύ έπλασας αυτά. Μνήσθητι ταύτης· εχθρός ωνείδισε τον Κύριον και λαός άφρων παρώξυνε το όνομα σου. Μη παραδώς τοις θηρίοις ψυχήν εξομολογουμένην σοι· των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλος. Επίβλεψον  επί την διαθήκην σου· ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχυμμένος· πτωχός και πένης αινέσουσι το όνομα σου. Ανάστα ο Θεός, δίκασον την δίκην σου· μνήσθητι των ονειδισμών σου των υπό άφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των ικετών σου· η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη δια παντός.»

https://dioptra-news.com/2016/05/10/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου