Κυριακή, Αυγούστου 04, 2019

Τὸ Youtube κατήργησε τὸ μαχητικό κανάλι «Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει» γιὰ τὰ βίντεο περὶ ὁμοφυλοφιλίας!


Ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν τοῦ καναλιοῦ «Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει»,
περὶ ὁριστικῆς ἀναστολῆς λειτουργίας του στὸ Youtube
Μὲ τὸ ψευδὲς καὶ ἀβάσιμο πρόσχημα ὅτι μέσα ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ὀρθόδοξο ἱεραποστολικὸ δίαυλο «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ», ἀναρτήθηκε δημόσια καὶ κατ’ ἐπανάληψη ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ τὸ ὁποῖο ἐξυμνοῦσε ἢ παρακινοῦσε τὴν βία 

καὶ ἐπίσης, ὅτι τὸ κανάλι διατηροῦσε περιεχόμενο ποὺ ἐνθάρρυνε τὸ μίσος ἐναντίον ἄλλου ἀτόμου ἢ ὁμάδας ἀτόμων, ἢ ὁμάδα τοῦ YouTube, μετὰ ἀπὸ ἔλεγχο στὸ περιεχόμενο τοῦ καναλιοῦ καὶ κατόπιν ἀλλεπάλληλων μαζικῶν ἀναφορῶν ἀπὸ διαφόρους χρῆστες, πιθανῶς κατευθυνόμενους, ἀποφάσισε νὰ ἀναστείλει τὴν λειτουργία τοῦ καναλιοῦ, προχωρώντας στὴν ὁριστικὴ διαγραφή του στὶς 3/8/2019 καὶ ὥρα 12:11 π.μ. Πέραν αὐτοῦ, θέλω νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι μοῦ ἔχει ἀπαγορευθεῖ...
ἡ πρόσβαση, ἡ κατοχὴ ἢ ἡ δημιουργία ἄλλων λογαριασμῶν YouTube ἀπὸ μέρους μου.


Τὰ τέσσερα αὐτὰ χρόνια τῆς λειτουργίας τοῦ καναλιοῦ, δέχθηκα πολλὲς φορὲς ἠλεκτρονικοῦ εἴδους ἐπιθέσεις, ποὺ στόχο εἶχαν τὴν φίμωση καὶ τὸν τερματισμὸ τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ». Γιὰ κάποιον λόγο καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ πάντα, λίγο πρὶν ἀπὸ κάθε ἀναμενόμενο τέλος, κάτι συνέβαινε, θαρρεῖς καὶ ὁ Θεός, τολμῶ νὰ πῶ, ἔδινε μία παράταση. Ἀπειλήθηκα καὶ προσωπικὰ πολλὲς φορές, μέσω ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων, καθὼς ἐπίσης θέλω νὰ σᾶς κάνω γνωστὸ ὅτι, ὑπῆρξαν καὶ ἄνθρωποι ποὺ θέλησαν μὲ διαφόρους τρόπους νὰ μὲ δωροδοκήσουν καὶ ὁ νοῶν νοείτω.. Προτίμησα ὅμως νὰ παραμείνω προσηλωμένος μὲ ΠΙΣΤΗ καὶ ΑΓΑΠΗ στὸν ἀρχικό μου αὐτὸ στόχο καὶ σκοπὸ μέχρι τέλους, τηρώντας ἔτσι τὸν ὅρκο ποὺ ἔδωσα στὸν ἑαυτό μου στὶς 6/12 τοῦ 2015, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ποὺ γεννήθηκε τὸ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ», ὅτι δηλαδή, «ΟΧΙ ΧΡΗΜΑΤΑ» καὶ γιὰ κανέναν λόγο! Στὴν περιγραφὴ τοῦ καναλιοῦ μέχρι τέλους ὑπῆρχε πάντα ἡ σημείωση «Μὴ κερδοσκοπικὸ κανάλι».


Τώρα στὴν ἐρώτηση: Γιατί ἀνεστάλη ἡ λειτουργία τοῦ καναλιοῦ; Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται καὶ στὴν ὀνομασία τοῦ καναλιοῦ, ποὺ μόνον τυχαία δὲν εἶναι.. «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ»..
Τί «κακὸ» λοιπὸν ἔκανε τὸ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ;


ΦΩΝΑΞΕ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ!!! Ἦταν μία φωνὴ ποὺ ἔκανε, σὰ νὰ λέμε, τοὺς παλιοὺς νὰ θυμηθοῦν καὶ τοὺς νέους νὰ μάθουν. Καὶ αὐτὸ ἦταν κάτι ποὺ δὲν ἄρεσε σὲ κάποιους.. Ξεκινώντας αὐτὴν τὴν ἱεραποστολικὴ προσπάθεια, ποτὲ δὲν περίμενα ὅτι θὰ λάβει τόσο μεγάλη ἀναγνωρισιμότητα τὸ κανάλι. Καὶ σήμερα, δηλαδή, ἐὰν ἐρωτηθῶ, θὰ πῶ πῶς ὀνειρεύομαι.. Θὰ πεῖ κανεὶς «σιγὰ τὴν ἀναγνωρισιμότητα», ἀλλὰ ἀγαπητοί μου, ἐδῶ πρόκειται γιὰ θρησκευτικὸ περιεχόμενο καὶ ὄχι γιὰ Lifestyle.


Κατὰ τὴν διάρκεια λοιπὸν λειτουργίας τοῦ καναλιοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ πεδίο analytics, στὸν πίνακα ἐλέγχου τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ», στὸν ὁποῖο ὡς διαχειριστὴς εἶχα ἀποκλειστικὰ τὴν πρόσβαση, οἱ συνδρομητὲς συνολικὰ εἶχαν φθάσει τοὺς 59 χιλιάδες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁρατοὶ στὸ κοινὸ ἦταν οἱ 52 χιλιάδες, διότι στὴν πορεία ἄλλοι λογαριασμοὶ διεγράφησαν ἢ ἄλλοι ἔπαψαν νὰ εἶναι συνδρομητές. Μέρος τῶν ὁποίων εἶχα ἐγὼ ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἀποκλείσει, καθὼς προσπαθοῦσαν νὰ δημιουργήσουν πρόβλημα στὸ κανάλι, μὴ ἔχοντας ἔρθει σὲ αὐτὸ μὲ καλὲς διαθέσεις. Οἱ δὲ προβολὲς τοῦ καναλιοῦ εἶχαν φθάσει τὰ 29+ ἑκατομμύρια, μὴ ἀφήνονταν σύμφωνα μὲ τὸν ἀναλυτικὸ χάρτη τοῦ analytics, καμία χώρα ἐκτός, παγκοσμίως.


Ὀπτικοακουστικὸ ὑλικοῦ του καναλιοῦ, φιλοξενήθηκε σὲ περισσότερες ἀπὸ 500 ἰστοσελίδες διαφόρων χωρῶν, ἀλλὰ κυρίως τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. Μεγάλος ἀριθμὸς ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ, κυρίως ἀφήγησης, μοῦ ζητήθηκε γιὰ μεταγλώττιση, ὥστε νὰ γίνουν εὐρέως γνωστὰ κείμενα καὶ διδαχὲς σὲ ἄλλες ὁμόδοξες χῶρες. Μετὰ τὸ πέρας τῶν δύο πρώτων ἐτῶν τῆς λειτουργίας τοῦ καναλιοῦ καὶ ἀφοῦ πλέον ἄρχισε νὰ φαίνεται τὸ ὅποιο ἔργο, μὲ προσέγγισαν καλοπροαίρετα καὶ ἀρκετοὶ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες, Μητροπόλεις, Ἱερὲς Μονὲς καὶ πολλοὶ σημαντικοὶ καὶ εὐσεβεῖς ἄνθρωποι, γνωστοὶ στὸ κοινὸ γιὰ τὸ σπουδαῖο ἱεραποστολικὸ ἔργο ποὺ προσφέρουν καὶ ἔτσι ξεκίνησαν πολλὲς νέες ὄμορφες γνωριμίες καὶ συνεργασίες, ποὺ κυρίως ἀφοροῦσαν ὀπτικοακουστικὸ ὑλικό.


Ἐπίσης, ἕνα πολὺ μεγάλο καὶ σημαντικὸ ἐθνικὸ θέμα τῶν ἡμερῶν μας, τὸ ὁποῖο ἀναδείχθηκε καὶ προωθήθηκε ἀπὸ τὸ κανάλι μὲ δεκάδες βίντεο, καθὼς καὶ video spot, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἔπαιξε καὶ σὲ τοπικὰ τηλεοπτικὰ κανάλια τῆς χώρας, ἦταν τὸ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τὸ χρονικὸ ὅλης τῆς ἐσχάτης προδοσίας τῶν πολικῶν μας ἀπέναντι στὴν Μακεδονίας μας.
Θὰ μοῦ πεῖτε γιατί σᾶς τὰ γράφω ὅλα αὐτά; Μὰ γιατί αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: «Γιατί ἀνεστάλη ἡ λειτουργία τοῦ καναλιοῦ;»


Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ καταθέσω δημόσια, τὴν ἀγάπη μου, τὴν στήριξή μου καὶ τὴν συμπαράστασή μου στὸ πρόσωπο τοῦ Πανιερώτατο Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεόφυτου, καὶ νὰ σᾶς γνωστοποιήσω καὶ τὰ παρακάτω: Ὅταν πρὶν λίγες ἡμέρες ἡ ὁμάδα τοῦ YouTube μοῦ ἔστειλε ἕνα mail στὸ ὁποῖο μοῦ ἐξηγοῦσε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους μοῦ κατήργησε ἕνα βίντεο – ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεόφυτου, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι τὸ περιεχόμενο τοῦ βίντεο ἐξυμνεῖ ἢ παρακινεῖ τὴν βία καὶ ἐνθαρρύνει τὸ μίσος κτλ., τότε ἀδελφοί μου κατάλαβα ὅτι ξεκινοῦν ἕναν πόλεμο ἐναντίον του, πόλεμο ἐναντίον τῆς ἀλήθειας, πόλεμο ἐναντίον τοῦ καθαροῦ καὶ ὀρθόδοξου λόγου καὶ πὼς κατ’ ἐπέκταση αὐτὸ θὰ ἔπληττε καὶ τὸ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ», διότι φιλοξενοῦσα σὲ αὐτὸ καὶ ὅλες τὶς ὁμιλίες τοῦ Πανιερώτατου, κατόπιν συνεννόησης πάντα μὲ τὴν Μητρόπολη Μόρφου.


Δὲν σταμάτησαν ὅμως ἐκεῖ. Ἀμέσως τὶς ἑπόμενες ἡμέρες δέχτηκα καὶ ἄλλα παρόμοια mail. Μοῦ κατήργησαν ὅλα τὰ βίντεο ἀπὸ τὸ κανάλι περὶ ὁμοφυλοφιλίας, εἴτε σὰν ὁμάδα τοῦ YouTube, εἴτε μὲ τὸ πρόσχημα ἀλλεπάλληλων μαζικῶν ἀναφορῶν ἀπὸ διαφόρους χρῆστες. Δὲν εἶχε μείνει περὶ ὁμοφυλοφιλίας, διδαχὴ γιὰ διδαχή, θεολογία γιὰ θεολογία, μαρτυρίες, συνεντεύξεις, κείμενα ἁγίων, τίποτα! Ὅλα εἶχαν διαγραφεῖ. Σὲ ὅλα τὰ αἰτήματά μου, περὶ ἐπανεξέτασης ἡ ἀπάντηση ἐρχόταν πάντα ἀρνητική.
Νὰ μὴν ξεχάσω νὰ ἀναφέρω ἐδῶ, ὅτι τὰ περισσότερα βίντεο ποὺ καταργήθηκαν, καταργήθηκαν ἐρήμην μου, χωρὶς καμία εἰδοποίηση. Στὴν προσπάθειά μου νὰ περισώσω ὅ,τι μπορῶ καὶ νὰ συνεχίσει νὰ λειτουργεῖ τὸ κανάλι, προχώρησα στὴν διαγραφὴ περισσοτέρων ἀπὸ 750 βίντεο, μὲ περιεχόμενο τὸ ὁποῖο ἀφοροῦσε κυρίως τὰ τελευταία νομοσχέδια ποὺ τέθηκαν σὲ ἐφαρμογή, περὶ τῶν ἔμφυλων ταυτοτήτων καὶ γενικότερα τῆς παιδείας. Καὶ ἐνῶ δὲν ὑπῆρχε πλέον ὑλικὸ ποὺ κατὰ τὰ λεγόμενά των νὰ ἐξυμνεῖ ἢ παρακινεῖ τὴν βία καὶ νὰ ἐνθαρρύνει τὸ μίσος κτλ., ἡ ὁμάδα τοῦ YouTube προχώρησε σὲ ἀναστολὴ λειτουργίας τοῦ καναλιοῦ. Δηλαδή, στὴν διαγραφή του. Παρ’ ὅλα αὐτά, θέλω καὶ ὀφείλω νὰ πῶ ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ τὴν πλατφόρμα τοῦ YouTube, ἡ ὁποία μου ἔδωσε βῆμα ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια.


Ἀδελφοί μου ἀγαπημένοι, θέλω νὰ πῶ τοῦτο.. Δὲν μὲ ἀφορᾶ τὸ πῶς μπορεῖ νὰ φαίνομαι καὶ νὰ φαντάζω στὰ μάτια τῶν πολλῶν, μὲ ἀφορᾶ πῶς φαίνομαι στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ. Δὲν μὲ πονοῦν οἱ κατηγόριες καὶ ἡ ἀδικίες ἀπέναντι στὸ πρόσωπό μου, αὐτὲς εἶναι στεφάνια καὶ χαρά. Οὔτε ζητῶ τὰ καλὰ τὰ λόγια καὶ τὶς κολακεῖες, αὐτὰ εἶναι τροφὴ γιὰ τὴν ὑπερηφάνεια.


Ἐπιτρέψτε μου νὰ ἀναφέρω ἐδῶ κάτι μικρὸ ἀπὸ τὸν σύγχρονο ἐθναπόστολο τοῦ γένους μας τὸν Ἅγιο Παϊσιο: «Ἡ ἀδικία μαζεύει ὀργὴ Θεοῦ, ὅ,τι ἔχει εὐλογία, στέκει, δὲν γκρεμίζεται. Ὅ,τι δὲν ἔχει εὐλογία, δὲν στέκει. Ἡ ἀδικία εἶναι μεγάλη ἁμαρτία. Ὅλες οἱ ἁμαρτίες ἔχουν ἐλαφρυντικά, ἡ ἀδικία δὲν ἔχει. Μαζεύει ὀργὴ Θεοῦ».


Κλείνοντας, καθὼς πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς θὰ ἀναρωτιέστε, ποιὰ θὰ εἶναι τὰ ἑπόμενα βήματα ποὺ θὰ ἀκολουθήσω καὶ ἂν τυχὸν συνεχίσω νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ διαδίκτυο, δημιουργώντας κάτι ἀνάλογο μὲ τὸ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ», θέλω νὰ σᾶς πῶ, πώς, οὔτε καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος γνωρίζω, οὔτε σκέφτομαι, οὔτε βρίσκομαι σὲ θέση νὰ κάνω τέτοιου εἴδους σχέδια αὐτὴν τὴν στιγμή. Οὕτως ἢ ἄλλως οἱ ἑπόμενες ἡμέρες, θὰ εἶναι ἡμέρες ξεκούρασης γιὰ μένα. Ἔχω ἤδη ἐδῶ καὶ καιρὸ προγραμματίσει καὶ μία ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὅρος γιὰ τὸ ἑπόμενο διάστημα καὶ πιστεύω πὼς ἐκεῖ μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις, θὰ παρθοῦν καὶ οἱ ἀνάλογες ἀποφάσεις.


Τέλος, θέλω νὰ εὐχαριστήσω ἐκ βάθους καρδίας ὅλους ἐσᾶς ποὺ πιστέψατε καὶ στηρίξατε αὐτὴν τὴν προσπάθεια, αὐτὴν τὴν ὀρθόδοξη φωνὴ ποὺ ἔφτασε στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Εἶναι μεγάλη μου ΤΙΜΗ ποὺ ταξιδέψαμε μαζὶ πάνω σὲ αὐτὸ τὸ μικρὸ ξύλινο σκαρὶ ποὺ ἄκουγε στὸ ὄνομα «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ».


Μὴν ξεχάσετε ποτέ, πώς, τὸ αὔριο εἶναι ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ, ὄχι μόνον γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ γιὰ ὁλόκληρην τὴν οἰκουμένην..
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ νὰ εἶναι πάντα ΠΡΟΤΥΠΟ καὶ ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ!
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα..
Μὲ ἀγάπη, πίστη, εἰλικρίνεια, ἐκτίμηση καὶ σεβασμὸ πρὸς ὅλους, ὁ πάντων ἐλάχιστος, Ἀλέξανδρός σας (διαχειριστὴς τοῦ «Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει»).


Υ.Γ. (Τὰ μάτια σας δεκατέσσερα ὅσον ἀφορᾶ τὶς νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες..)
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου