Τρίτη, Απριλίου 23, 2013

Με νομοσχέδιο που ήδη συζητείται θα... δημεύουν καταθέσεις!

Το Δημόσιο, Οργανισμοί μέχρι και οι δήμοι θα έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Προοδεύουμε… Αποδεικνύεται πως όταν θέλει η κυβέρνηση κατεβάζει ιδέες, για να μαζέψει λεφτά, μόνο που τέτοιες ιδέες μπορούν να γίνουν μπούμερανγκ.
Όπως αυτή που ήδη πήρε τη μορφή νομοσχεδίου, το οποίο είναι στη διαβούλευση και μέσα στις επόμενες μέρες θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση. 


Σύμφωνα με αυτό το... καινοτόμο νομοσχέδιο, θα μπορεί το Δημόσιο, Οργανισμοί ακόμη και ιδιωτικού δικαίου, αλλά και δήμοι πριν καν υπάρξει καταδικαστική απόφαση, δηλαδή κριθεί ο κατηγορούμενος ότι είναι ένοχος, από το στάδιο της προανάκρισης με διάταξη του ανακριτή να μπει στον τραπεζικό λογαριασμό ακόμη «και του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης ή και του τρίτου» και να δεσμεύσει το ποσό που διεκδικεί.

Πρόκειται για πρωτοφανές μέτρο όπως υποστηρίζουν έγκριτοι νομικοί, που ανοίγει επικίνδυνες πόρτες και δημιουργεί μια ακόμη ανασφάλεια στον καταθέτη, που θα σκεφθεί, και μάλιστα και με το δίκιο του, ότι αύριο η εξουσία θα θεσπίσει κάποια άλλη διάταξη, με την οποία θα βάζει... νόμιμα χέρι στα λεφτά που έχει στην τράπεζα.

Αντιλαμβάνεται ο καθένας τι κλίμα δημιουργείται και πλέον ο καταθέτης έχει έναν ακόμη λόγο να σκέφτεται αν θα πρέπει να αφήσει τους κόπους του μιας ζωής στην τράπεζα. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν στο νομοσχέδιο δεν ξεκαθαρίζεται για ποια αδικήματα θα επιτρέπεται η δήμευση καταθέσεων. Όπως επίσης ποιος είναι ο λόγος, η αιτία που επιβάλλει αυτό το νέο νομοθέτημα και γιατί η υπάρχουσα νομοθεσία δεν καλύπτει τα αδικήματα, για τα οποία θεσπίζεται το μέτρο της δήμευσης. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι το μέτρο λαμβάνεται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και προφανώς αφορά οφειλές από φόρους.

Στο νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Ενέχυρο - ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου» στην παράγραφο γ ΄ του άρθρου 1 προβλέπεται ότι:

Στο στάδιο της ανάκρισης για τα αδικήματα του άρθρου 1 του ν.4022/2011, όταν με διάταξη του ανακριτή, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 4022/2011, με την ίδια διάταξη ή το οικείο βούλευμα, συστήνεται ενέχυρο υπέρ του Ελληνικού Δημόσιου, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. ή εν γένει κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 9 του ν.1232/1982, επί χρηματικών καταθέσεων τηρούμενων σε τραπεζικό λογαριασμό του κατηγορουμένου ή του ύποπτου τέλεσης της αξιόποινης πράξης ή και του τρίτου, κατά των οποίων λαμβάνονται τα ανωτέρω μέτρα, μέχρι του ποσού της φερόμενης απαίτησης ή ζημίας ή αξίωσης του Ελληνικού Δημοσίου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων, με κοινοποίηση της οικείας διάταξης ή βουλεύματος, στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπου τηρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Θα συμψηφίζεται!
Στην περίπτωση που απαλλαγεί ο κατηγορούμενος, το ποσόν που έχει δεσμευθεί από τον τραπεζικό λογαριασμό του, δεν θα του επιστρέφεται αν χρωστάει, αλλά θα συμψηφίζεται με τις οφειλές του. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5:

Σε περίπτωση αμετάκλητης απαλλαγής του κατηγορουμένου ή του ύποπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης ή του τρίτου, για πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή έκδοσης σχετικής αμετάκλητης απόφασης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, που απαλλάσσει τον υπόχρεο από τους φερόμενους ως οφειλόμενους δασμούς, φόρους, λοιπές επιβαρύνσεις και νόμιμες προσαυξήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κάθε χρηματικό ποσό που έχει ενεχυριασθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος, αποδίδεται ή συμψηφίζεται με άλλες εκκαθαρισμένες οφειλές τους, προς το Ελληνικό Δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. ή εν γένει κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 9 του ν.1232/1982 , με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 975 ΚΠολΔ.

ΠΗΓΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου