Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Πέμπτη, Ιουνίου 29, 2017

Ο απόστολος Παύλος πριν από τη μεταστροφή του


Δρ Αθανάσιος Μουστάκης

Ο απ. Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας. Η γενέθλια πόλη του ήταν ένα σημαντικό μορφωτικό κέντρο της εποχής. Σύμφωνα με τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα «ὑπερβέβληνται καὶ Ἀθήνας καὶ Ἀλεξάνδρειαν καὶ εἴ τινα ἄλλον τόπον δυνατὸν εἰπεῖν» (« θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ταρσός ξεπερνούσε και την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια και κάθε άλλον τόπο»).

Η παρατήρηση αυτή δείχνει τη σπουδαιότητα της Ταρσού κατά την εποχή που εξετάζουμε ιδιαίτερα στους τομείς της φιλοσοφίας και της «εγκυκλίου παιδείας».[...]
Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε ο απ. Παύλος:
Διαβάστε περισσότερα »


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου