Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Κυριακή, Ιουνίου 04, 2017

Θαύμα: Ο Αγ. Παίσιος και ο Αγ. Λουκιλλιανός


«Στίς 13 Μαΐου του 1979 ό Γέροντας μετακόμισε από το κελί του Τίμιου Σταυρου στο Κουτλουμουσιανό κελί, «Παναγούδα».

Ήταν 3 Ιουνίου και ό Γέροντας, λόγω της μετακόμισης, δεν είχε τακτοποιήσει τα πράγματα του, ούτε είχε βγάλει απ’ τα κιβώτια τα Μηναία και τα αλλά εκκλησιαστικά βιβλία. Λόγω του γεγονότος αυτού, ό Γέροντας δεν ήξερε την ακριβή ημερομηνία και ποιος «Αγιος γιόρταζε εκείνη την ήμερα και την ακολουθία την έκανε με κομποσκοίνι. «Οταν έφτασε να ευχηθεί για τον «Αγιο της ημέρας κι έλεγε το συνηθισμένο«»Αγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών» τον απασχόλησε ό λογισμός, ποιος να είναι ο «Αγιος που γιόρταζε.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν, με θαυμαστό τρόπο, μέσα στο εκκλησάκι δύο «Αγιοι, ό ένας μπροστά και ό άλλος λίγο πιο πίσω. Ό δεύτερος ήταν ό «Αγιος Παντελεήμων. Ό Γέροντας πάντα έλεγε ότι ό «Αγιος Παντελεήμων μοιάζει πολύ με τον εικονιζόμενο στην εικόνα της σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος. Ό άλλος «Αγιος, που ήταν μπροστά, ήταν άγνωστος. Είπε τότε εκείνος:

-«Γέροντα, είμαι ό Λουκιλιανός».


Ό Γέροντας δεν είχε προσέξει αυτό το όνομα και ρώτησε:


-Πως; Λουκιανός;


-«Οχι, του απάντησε ό Άγιος, Είμαι ό Λουκιλιανός.

Καί τότε, πάλι με θαυμαστό τρόπο, οι δύο «Αγιοι εξαφανίστηκαν.

Τότε ό Γέροντας πήγε και άνοιξε τα κιβώτια με τα βιβλία και στο Μηναίο του Ιουνίου βρήκε πραγματικά ότι στις 3 ήταν ή μνήμη του Αγίου Λουκιλιανού.

Από τότε ό Γέροντας αγαπούσε τον «Αγιο Λουκιλιανό ιδιαίτερα κι έβαλε μια εικονίτσα στο ιερό και μια πάνω από το στασίδι του, που την είχε εκεί μέχρι το τέλος».


Πηγή: (Ίερομ. Χριστοδούλου, Ό Γέρων Παΐσιος, σσ. 274-275) simeiakairwn.wordpress.com , proskynitis.blogspot.gr


Πηγή: http://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Παρακαλούμε να διαγραφούν αφού επισημανθούν τα παρακάτω:
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση - ολική ή μερική - του περιεχομένου του Ιστότοπου με την προϋπόθεση της ρητής αναφοράς της πηγής με ενεργό σύνδεσμο, σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την κείμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία (Ν.2121/1993). Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης Πνευματικών Δικαιωμάτων και ανίχνευσης αντιγραμμένου υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου