Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Πέμπτη, Νοεμβρίου 03, 2016

Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας; - π. Ιωάννη Σ. Ρωμανίδη


Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας; 
Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου 

Ποιοι είναι τώρα οι θεολόγοι της Εκκλησίας; 
Είναι μόνο εκείνοι που έφθασαν στην θεωρία. 
Η θεωρία συνίσταται στην φώτισι και στην θέωσι.

Η φώτισις είναι μία κατάστασις αδιάλειπτος,
που υπάρχει εν ενεργεία 
όλο το ημερονύκτιο, ακόμη και κατά τον ύπνο. 

Ενώ η θέωσις είναι μία κατάστασις κατά την οποίαν βλέπει κάποιος 
την δόξαν του Θεού, και η οποία διαρκεί όσο θέλει ο Θεός.

Ένας φωτισμένος μπορεί να μη φθάση ποτέ σε θέωσι
Ο Θεός, που την χαρίζει, κρίνει αν είναι απαραίτητο 
να οδηγήση έναν φωτισμένο σε θέωσι.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου