Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τρίτη, Νοεμβρίου 22, 2016

Η Ιφιγένεια στον Παράδεισο


Η Ιφιγένεια στον Παράδεισο
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου 

Η Αγία Παρθενομάρτυς Ιφιγένεια του Πόντου
Εορτάζει στις 16 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Η ένδοξος και καλλίνικος μάρτυς του Χριστού Ιφιγένεια, κατήγετο εκ Τοκάτη Πόντου Μικράς Ασίας, εγεννήθη τω σωτήριον έτος 53 μ.Χ. εκ γονέων ειδωλολατρών οίτινες εκ μέσω του Αποστόλου Πρωτοκλήτου Ανδρέα εγνώρισαν την εις Χριστόν τον Ναζωραίον αληθινή πίστην βαπτισθέντες υπ’ αυτού οικογενειακώς. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου