Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Σάββατο, Αυγούστου 06, 2016

AGIANAX (ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΕΛΛΗΝΑ ΙΕΡΕΑ)

unnamed
Προσθήκη λεζάντας

BY  

ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ημέρες μου ανέφερε φίλος πως τον τελευταίο καιρό είχε πάρα πολύ άγχος και στεναχώρια με αποτέλεσμα να σκεφθεί να αρχίσει να παίρνει ηρεμιστικά Xanax χάπια μήπως και γαληνεύσει λίγο.
Όμως ευτυχώς που εκείνες τις ημέρες με συμβούλεψε ένας πνευματικός άνθρωπος λέγοντάς μου :

-Αντί για Χanax δεν παίρνεις καλύτερα ΑΓΙ-ΑΝΑΞ ;
-Τι είναι αυτό;
‘Ο Αγιαμός! Από το Άγιος και Άναξ που σημαίνει βασιλιάς δηλ. ο Βασιλιάς του Αγιασμού.Να πίνεις λοιπόν κάθε πρωϊ λίγες σταγόνες Αγιασμό και να δεις πως θα φύγει η ταραχή.
-Πράγματι Πάτερ μου, αυτός ο λίγος αγιασμός που πίνω κάθε πρωί δε φαντάζεσθε πόσο με ηρεμεί εσωτερικά, δίνοντάς μου συνάμα φωτισμό και διαύγεια νοός.
Ακλυδώνιστη λοιπόν προστασία καὶ ψυχοσωματικὴ ὑγεία μᾶς δίνει ὁ Ἁγιασμός που διώχνει κάθε πονηρή και δαιμονική ενέργεια, ιδιαίτερα στην φαύλη εποχή μας που καρκινογόνες ουσίες, ραδιενέργειες , ραντίσματα και λογιών-λογιών δηλητήρια πικραίνουν τους ανθρώπους. όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη «καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.»(Αποκ.η΄-11) .
Κάθε πρωὶ λοιπόν ὅταν εἴμαστε ἕτοιμοι και εφόσον αποφεύγουμε τουλάχιστον χοντρές αμαρτίες , ας πίνουμε ἀπὸ τρεῖς γουλιὲς, λέγοντας τὸ:
«Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν».
Κατόπιν να αλείφουμε με τον αγιασμό σταυροειδώς το πρόσωπόν μας λέγοντάς τό: «Εἰς φωτισμόν ψυχής καί σώματος».
Τα μάτια μας λέγοντας τό: «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ».
Τα αυτιά μας αναφέροντας τό: «Εἰς ἀκοὴν πίστεως».
Τη μύτη μας λέγοντας τό: «εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς».
Το στόμα μας τό: «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν».
Το λαιμό μας τό: «Τοῦ ὑμνεὶν Σὲ καὶ δοξάζειν εἰς αἰώνας».
Το στέρνο μας τό: «Εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος».
Τις παλάμες μας τό: «Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με».
Τα γόνατά μας τό: «Τοῦ πορεύεσθαι τὰ διαβήματά σου εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν» .
Και, τέλος, τον αυχένα μας λέγοντας: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι».
ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΙΕΡΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου