Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018

Των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου

Σοφία Ντρέκου

(Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι κατά την Σύνοδο της Νίκαιας έλαβαν χώρα και πολλά θαύματα από τους Άγιους και θεοφόρους Πατέρες. Χαρακτηριστικά ήταν τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος.) 

H Αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει μία Κυριακή πριν την Πεντηκοστή, να είναι αφιερωμένη στην μνήμη των 318 Αγίων Πατέρων, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε κατά πρόσκληση του... Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου