Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τετάρτη, Απριλίου 20, 2016

Με το ψαλτήρι !

  " ...ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου,οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ ...
...καὶ τὸ ἔλεός Σου Κύριε καταδιώξει με
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου ... "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου