Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Δευτέρα, Απριλίου 18, 2016

Ὁ βοῦρκος τῆς Ἑλλάδος

Ὁ βοῦρκος τῆς Ἑλλάδος1Πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε ὅλοι μας.
Αὐτὸ ποὺ γίνεται πιὰ στὴν χώρα μας, ἐδῶ καὶ ἕξι χρόνια τώρα, εἶναι μιὰ «βιαία καὶ ἀσφαλῶς παράνομη ἀπόσπασις πλούτου ἀπὸ τοὺς πολῖτες, μὲ σκοπὸ τὴν ἀναδιανομὴ του πρὸς αὐθαίρετα ἐπιλεγμένους πελάτες τῆς πολιτικῆς τάξεως».

Καὶ ἂς μᾶς λὲν ἀκόμη πὼς φταῖν οἱ «κακοί» ξένοι.Δὲν πρόκειται γιὰ φόρους.

Πρόκειται γιὰ συνέχιση καὶ αὔξηση τοῦ ῥυθμοῦ τῆς δημεύσεως τῶν περιουσιῶν ὅσων δὲν σχετίζονται, ὡς ἀποδέκτες, μὲ τὸ δημόσιον ταμεῖον, γιὰ νὰ καταστῇ δυνατὸν νὰ συνεχίσουν νὰ πληρώνονται οἱ τυπικὰ δικαοῦχοι ἀπὸ αὐτό.


Τὰ χρήματα ποὺ εἰσπράττονται δὲν προορίζονται γιὰ τὴν διατήρηση τῶν βασικῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους.

Αὐτὲς ἀφήνονται νὰ καταῤῥέουν ἀνεξέλεγκτα.

Τὰ χρήματα προορίζονται ἀμιγῶς γιὰ τοὺς ὑπαλλήλους καὶ τοὺς συνταξιούχους/πελᾶτες.

Γιὰ αὐτο καὶ ἀκόμη μέσα στὸ 2015, τὸ 48% τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων βγῆκε στὴν σύνταξη, σὲ ἡλικία κάτω ἀπὸ τὰ 55 ἔτη.

Γιὰ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε χρεωκοπήσει …ἐχθές!!!

Ὥστε νὰ συνηθήσουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις καὶ ὄχι μὲ δανεικὰ καὶ μνημόνια.


Μία κοινωνία τῆς ὁποίας οἱ πολῖτεες καὶ οἱ ἡγέτες της εἶναι πεπεισμένοι ὅτι τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο πρέπει νὰ προσδιορίζεται ὄχι ἀπὸ τὴν παραγωγικότητα τοὺς ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ οἱ ἴδιοι πιστεύουν ὅτι ἀξίζουν, εἶναι μία κοινωνία ποὺ ἔχει χάσει τὴν ἐπαφή της μὲ τὴν πραγματικότητα.
Καὶ ἡ ἀπώλεια ἐπαφῇς μὲ τὴν πραγματικότητα ἔχει μοιραῖες συνέπειες.


(Στοιχεῖα γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἔλαβα ἀπὸ τὸν Θέμη Καζαντζίδη καὶ τὸν Σαράντο Καργᾶκο.)


Στέφανος ΘεοφανάκηςΓιὰ τὸν πολυτονισμό: ΦιλονόηΠηγή

18 Απρ 2016


Αναρτήθηκε από ΠΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου