Ζει ο Θεος !

Ζει ο Θεος !

Τρίτη, Νοεμβρίου 01, 2016

Τι σημαίνει «Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται…» και «Τον νυμφώνα Σου βλέπω…»


Θεόδωρος Ρηγινιώτης 
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου
Δύο από τα πιο γνωστά τροπάρια
της Μ. Εβδομάδας είναι τα:
«Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται» 
και «Τον νυμφώνα Σου βλέπω». 
Ποια είναι όμως η σημασία τους;

Το πρώτο απ’ αυτά λέει:
«Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός,
και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα.
Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα.
Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς,
ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλεισθείς.
Αλλά ανάνηψον κράζουσα·
Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών,
διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς».

Στα νέα ελληνικά, το τροπάριο λέει (κάπως ελεύθερα):
Διαβάστε την συνέχεια: Σοφία Ντρέκου / αέναη επΑνάσταση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου